Fietspad door bos eindelijk verhard

GEMEENTE KOOPT TERREIN NA MEER DAN TIEN JAAR ONDERHANDELEN

Burgemeester Dirk Van Mechelen (r.) en de schepenen Koen Helsen (m.) en Frederic van Haaren zijn blij dat de gemeente het veelgebruikte pad tussen de Fortsteenweg en de Bernard De Vadderlaan kunnen opwaarderen.
Foto Alfons Schryvers Burgemeester Dirk Van Mechelen (r.) en de schepenen Koen Helsen (m.) en Frederic van Haaren zijn blij dat de gemeente het veelgebruikte pad tussen de Fortsteenweg en de Bernard De Vadderlaan kunnen opwaarderen.
Na meer dan tien jaar onderhandelen met de eigenaars is de gemeente Kapellen erin geslaagd om een groot deel van het bosje tussen de Fortsteenweg en de Bernard De Vadderlaan aan te kopen. "Nu kan eindelijk werk gemaakt worden om van de onverharde, illegale en spontaan gegroeide fietsverbinding een officieel, verhard en veilige voet- en fietspad te maken", zegt burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld).

De nu nog onverharde fietsverbinding tussen Kapellen-centrum en de wijk Hoogboom, op het einde van de Fortsteenweg, is een druk gebruikt onverhard pad dat vooral gebruikt wordt door scholieren en groepen fietsers.

Aanhouder wint

Het is eigenlijk een stuk privéterrein waarop in al die jaren spontaan een fietsverbinding is ontstaan die steeds breder werd en waar uiteindelijk soms ook voertuigen gebruik van maakten. In het voor- en najaar is het pad echter geregeld herschapen in een slijkboel waardoor het niet altijd bruikbaar is. De gemeente Kapellen wil dit probleem al jaren oplossen en voerde steeds nieuwe onderhandelingen met de verschillende eigenaars van de grond.


"Uiteindelijk wint de aanhouder", zegt burgemeester Dirk Van Mechelen. "De gemeente wordt eigenaar van 16.905 vierkante meter bosgrond, verdeeld over zes percelen, waarvoor we ongeveer 5 euro per vierkante meter betalen of omgerekend in totaal 103.000 euro. Nu kunnen we eindelijk werk maken van het ontwerpen van een kwalitatieve wandel- en fietsverbinding tussen Kapellen-centrum en de wijk Hoogboom. Vooral de vele scholieren zullen nu een echte fietsverbinding met het centrum krijgen."

Opwaardering

De gemeente gaat nu een ontwerper onder de arm nemen om de plannen te realiseren. "We willen een opwaardering van de Fortsteenweg tot aan de betonplaten juist voor de ingang van het Fort", zegt schepen voor openbare werken Koen Helsen (Open Vld). "De kasseien zullen verdwijnen en het bestaande fietspad op de Fortsteenweg zal doorgetrokken worden en ongeveer een kilometer verder, via het bosje, uitkomen in de Bernard De Vadderlaan. Het nieuwe wandel- en fietspad krijgen een verharding en enkel lokale bewoners kunnen er met de wagen door. In het bos voorzien we ook een gepaste openbare verlichting die rekening zal houden met de vleermuizen in het fort. Het nieuwe fietspad zal, via de Fortsteenweg, ook een aansluiting hebben op het toekomstige fietspad in de Christiaan Pallemansstraat en daarmee wordt het Kapelse fietspadennetwerk verder vervolledigd."


Op zijn beurt geeft groenschepen Frederic van Haaren (Open Vld) aan zijn diensten de opdracht om een plan uit te werken voor de verdere aanleg en onderhoud van het bos dat nu eigendom is van de gemeente. Omdat de nieuwe verbinding door het bos veel zal gebruikt worden door fietsers en wandelaars denkt de schepen aan het inrichten van aangename rustplaatsen met zitbanken.