Fanfare viert verdienstelijke leden

Foto Alfons Schryvers

Van hun nieuwjaarsreceptie heeft de Koninklijke Liberale fanfare 'De XXXIV' gebruikgemaakt om enkele verdienstelijke leden in de bloemetjes te zetten. Voorzitter Marc De Smet bedankte Rita Van Goethem, die al jaren op een professionele manier de affiches ontwerpt voor de evenementen die de fanfare organiseert. Gilbert Hendrickx is al vijftig jaar bestuurslid van de fanfare. Hij is steeds inzetbaar, als ondersteuner, voor alle activiteiten. Daarnaast waren er ook woorden van dank aan de 'ploeg van het oud papier'. Die zamelde vorig jaar 75 ton papier in voor een totaal bedrag van 4.000 euro. Vorig jaar werd ook de jeugdwerking van de fanfare duchtig onder handen genomen. Er werden onder meer nieuwe leraren sax aangesteld, die waren nodig om de fanfare verder uit te bouwen.


 


(FSE)