Ben Weyts geeft uitleg over NX

Zondag 4 februari organiseren de N-VA-afdelingen van Kapellen, Stabroek en Kalmthout een aperitiefgesprek met Vlaams minister voor Openbare Werken Ben Weyts. Het gesprek start om 11 uur en heeft plaats in 't Kerkske in de Kapelsestraat 182. De minister zal er een toelichting geven over de stand van zaken, en mogelijke oplossingen, voor het mobiliteitsprobleem in de ruime regio. Het dossier van de nieuwe verbindingsweg (NX) sleept al jaren aan en onlangs werd nog beslist om een deel van de studie over te doen met de nodige vertraging tot gevolg. De NX moet een oplossing bieden voor een vlotte doorstroming van het verkeer in de dorpskernen van Stabroek als van Kapellen. Toegang is gratis. (FSE)