Vernieuwing kabels Infrabel onder kanaal kan tot nachtelijke lawaaihinder leiden

belga
Maandag is spoorwegbeheerder Infrabel gestart met de vernieuwing van de kabelstructuur onder het kanaal in Kapelle-op-den-Bos. De komende zes weken kan dit overdag en ’s nachts tot lawaaihinder leiden. Infrabel verzekert de hinder te zullen beperken.

In een eerste fase wordt er overdag gewerkt aan de kant van de Spoorwegstraat, waar damplaten aan de talud geplaatst zullen worden. Nadien is de kant van de Leopoldwijk aan de beurt, waar dezelfde werken uitgevoerd zullen worden. Vervolgens vinden de onderboringen van het zeekanaal aan de linkeroever (de kant van het station) plaats. Die laatste fase zal voor lawaaihinder zorgen. Daarnaast zullen tijdens de weeknachten van 3 op 4 februari, van 10 tot 15 februari en van 17 tot 22 februari kabelgrachten langs de sporen gegraven moeten worden. Ook in de weekends van 7 en 8, 14 en 15, en 21 en 22 maart wordt er gewerkt.

Dat er ook ’s nachts gewerkt moet worden, heeft met veiligheidsredenen te maken. Infrabel waarschuwt de omwonenden, want door het gebruik van zware machines kan dit voor geluidshinder zorgen. De spoorwegbeheerder garandeert dat er alles aan gedaan wordt om de hinder tot een minimum te beperken.