Twee woonuitbreidings-gebieden mogen ontwikkeld worden, vier niet

Alleen de woonuitbreidingsgebieden aan de Huttekenstraat en aan de Peter Benoitlaan in Kapelle-op-den-Bos mogen bebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Vier andere woonreservegebieden blijven vrije, groene open ruimte.

De gemeenteraad nam die beslissing na een bevraging door Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) betreffende de toekomstmogelijkheden van de lokale woonreservegebieden. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden zes afgebakende zones ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. De gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos beslist nu om twee daarvan te laten ontwikkelen. Het perceel met toegang via de Huttekenstraat en het gebied aan de Peter Benoitlaan mogen bebouwd worden. Met verkaveling 't Zand zijn in dat eerste gebied de eerste werken overigens al gestart. Aan de Peter Benoitlaan komt dan weer een project in samenwerking met Providentia. De andere vier zones worden in de toekomst niet aangesneden als woonuitbreidingsgebied en blijven vrije, groene open ruimte.


Het gaat om de twee woonreservegebieden langs beide zijden van de Overzetstraat, het gebied gelegen tussen de Mechelseweg en de Hoogveldweg en de zone ten zuiden van de spoorweg. (RDK)