Twee projecten om bindend sociaal objectief te halen

Het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos wil 61 sociale woningen laten bouwen om zo het bindend sociaal objectief te behalen.

16 woningen komen in de R. Veremanslaan in Ramsdonk, terwijl 45 andere in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Oxdonk opgenomen worden.


Tegen 2020 moet er in elke gemeente een opgelegd aantal sociale huurwoningen bijkomen. In Kapelle-op-den-Bos gaat het om 64 stuks. Een deel van dat bindend sociaal objectief zal de gemeente samen met sociale huisvestingsmaatschappij Providentia in de R. Veremanslaan in Ramsdonk realiseren. Daar komen zestien sociale huurwoningen.

Centrum versterken

Een tweede groot deel van 45 woongelegenheden zal worden opgenomen in het RUP Oxdonk. Voor de lange termijn zal de aandacht gaan naar functioneel kernversterkend bouwen. Concreet wil men het centrum versterken door onder meer na te gaan of er locaties zijn in de dorpskern waarin gebouwd kan worden, het aanpassen van de bouwvoorschriften en het verschuiven van bouwrechten in het buitengebied naar bouwrechten in het centrum zodat er elders voldoende open ruimte aanwezig blijft. Het begeleidend bureau Sweco zal hierover een onderzoek doen, een timing vooropstellen en een nieuwe participatieronde organiseren voor alle inwoners.


(RDK)