OVAM start saneringswerken rond 'asbestvijver'

De werken zijn volop aan de gang.
Foto Lukas De werken zijn volop aan de gang.
Langs de Visputweg is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gestart met het weghalen van ophooglagen met asbestproductieafval. De aannemer moet bij die werken strenge veiligheidsmaatregelen volgen.

In het verleden werd in Kapelle en omgeving dikwijls asbestproductieafval van de voormalige asbestverwerkende bedrijven gebruikt als ophogings- of verhardingsmateriaal. Zo werd ook de onverharde weg rondom de vijver in de Visputweg opgehoopt. Ook aan de voet van de huidige oeverwand en in de erfdienstbaarheidsweg werden asbestresten gevonden.Vandaag nog kunnen de ophooglagen met asbestproductieafval voor gezondheidsproblemen zorgen en daarom is een aannemer gestart met saneringswerken. De aannemer die de werken uitvoert, werkt onder begeleiding en controle van een erkende bodemsaneringsdeskundige en een veiligheidscoördinator. Het afval wordt afgegraven en afgevoerd naar een vergunde stortplaats. De ophooglaag wordt tijdens het afgraven voortdurend bevochtigd om te vermijden dat asbestvezels vrij kunnen komen. Er worden ook regelmatig metingen uitgevoerd om asbestvezels te detecteren. Tijdens de werken, die tot midden volgende maand duren, is de erfdienstbaarheidsweg afgesloten voor fietsers en voetgangers. (RDK)