Openbare verlichting vervangen door LED-lampen

Binnen dit en tien jaar wordt het hele openbare verlichtingsnet in Kapelle-op-den-Bos vervangen door LED-lampen. Daarmee wil de gemeente niet alleen energie besparen, maar wil men ook de onderhoudskosten drukken.

De gemeente Kapelle-op-den-Bos beschikt over een 2.000-tal openbare verlichtingslampen. In tegenstelling tot heel wat andere gemeenten worden in Kapelle-op-den-Bos nog geen LED-lampen gebruikt. Maar daar wil het schepencollege nu verandering in brengen. Op voorstel van Iverlek is men bereid om binnen een periode van tien jaar het openbaar verlichtingsnet volledig te vernieuwen en volop voor LED-lampen te kiezen. Alle verlichtingspalen die ouder dan twintig jaar zijn, zullen bovendien vervangen worden.


Het volledige openbare verlichtingsnet wordt voor een symbolische euro overgedragen aan Iverlek, dat de modernisering ervan voor haar rekening neemt. De kosten daarvoor worden geschat op ruim 1,7 miljoen euro. De intercommunale kan echter tegen betere voorwaarden geld lenen voor deze nieuwe investeringen dan de gemeente.


Het schepencollege zal de afschrijvings- en financieringslasten van de nieuwe investeringen betalen. Naarmate het investeringsplan gerealiseerd wordt, zullen deze kosten in de komende jaren stijgen.