Londerzeelseweg open, maar nog niet klaar

Het verkeer kan weer door. Al moeten de laatste details nog afgewerkt worden.
Lukas Het verkeer kan weer door. Al moeten de laatste details nog afgewerkt worden.
Na dertien maanden gaat de Londerzeelseweg in Ramsdonk vandaag opnieuw open. Er werden het voorbije jaar nieuwe nutsleidingen aangelegd en ook de weg werd er vernieuwd.

Eind juli vorig jaar startten de nutsmaatschappijen met hun werken in de Londerzeelseweg. Sinds september was de weg er volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. De werken aan de straat waren broodnodig. Zo moest een oude waterleiding, die nog uit asbestleidingen bestond, vernieuwd worden. Ook de andere nutsleidingen werden er vervangen. De straatverlichting kreeg ledlampen en er kwam een gescheiden rioleringsstelsel. Nadien werd de straat zelf aangepakt, kwamen er bredere fietspaden en werden ook de voetpaden vernieuwd.


Vandaag wordt de Londerzeelseweg opnieuw opengesteld voor alle verkeer, al zijn nog niet alle werken afgerond. De komende dagen worden de verkeerssignalisatie en wegmarkeringen nog aangebracht. Ook moeten nog enkele voetpaden en opritten afgewerkt worden. De gemeente benadrukt dat de hoofdrichting in de straat wijzigt. Zo zal vanaf vandaag de Hoogveldweg gelijk groen hebben met de Londerzeelseweg.


Komende maandag, op de eerste schooldag, zal de politie extra toezicht houden op het kruispunt van de Mechelseweg, met de Hoogveldweg en de Londerzeelseweg. (RDK)