Londerzeelseweg bijna jaar dicht

GROOTSCHEEPSE HERINRICHTING VERBINDINGSBAAN START VOLGENDE MAAND

Buurtbewoners Hugo, Ronan, Ilse en Marleen langs de Londerzeelseweg.
Foto Lukas Buurtbewoners Hugo, Ronan, Ilse en Marleen langs de Londerzeelseweg.
Op de Londerzeelseweg, de drukke verbindingsbaan tussen Mechelen en Londerzeel, start volgende maand een grootscheepse sanering. Die omvatten riolerings- en wegeniswerken en ook de aanleg van een breed fiets- en voetpad. Voor de handelaars wordt het een moeilijke periode, want de ingrijpende werken zullen een klein jaar duren. Er zal al die tijd enkel plaatselijk verkeer toegelaten worden.

De Londerzeelseweg is vanaf volgende maand te mijden. "We gaan de weg dan ook helemaal opnieuw aanleggen", zegt schepen Hugo De Haes (sp.a), bevoegd voor infrastructuurwerken. "Er komt een gescheiden riolering, een nieuwe waterleiding en versterkte nutsleidingen en uiteindelijk ook een volledig nieuw wegdek. Daarnaast voorzien we aan weerszijden ook een breed fietspad van 1,5 meter én een voetpad."


Oppositiepartij Groen vreest intussen dat wegversmallingen het net gevaarlijker zullen maken voor de fietsers, omdat chauffeurs in conflictsituaties wel eens op het fietspad zouden kunnen belanden. "De grote verkeerspieken tot meer dan duizend voertuigen per dag vragen om een grondige mobiliteits- en omgevingsstudie", klinkt het. "De weg wordt in zijn geheel inderdaad iets smaller, maar in tegenstelling tot wat Groen beweert zullen bussen van De Lijn en vrachtwagens mekaar aan normale snelheid wel steeds kunnen kruisen. Wij willen met onze ingrepen de zachte weggebruiker net beter beschermen", aldus De Haes.

"Geen inspraak gehad"

Dat één en ander minder positief is voor de aangrenzende handelaars staat buiten kijf. Onder meer een tankstation en een apotheek zullen het bijna een goed jaar zonder doorgaand verkeer moeten doen. "We kunnen niet anders. Je kan niet tegelijk de straat openleggen en toch auto's doorlaten op deze drukke weg. Daarmee breng je de arbeiders in gevaar. De nutsmaatschappijen hebben ons overigens laten weten dat als ze niet langs beide zijden tegelijk kunnen werken de dubbel zo lang wordt." Volgens Groen werden de handelaars echter niet voldoende geïnformeerd en hadden ze geen inspraak. "Geen enkele handelaar is voorbereid op een jaar omleidingen", zegt gemeenteraadslid Ilse Rymenants.


"Dat klopt niet", reageert De Haes. "We hebben eind 2013 hierover al uitvoerig gecommuniceerd en twee jaar geleden werden de werken nog eens aangekondigd. We hebben intussen een bewonersvergadering gehouden en de plannen staan al jaren op de gemeentelijke website. Ik heb zopas zelfs nog één van de betrokkenen een gedetailleerde brief geschreven. Ik begrijp dat het een moeilijke periode wordt maar nogmaals: deze werken komen niet zomaar uit de lucht vallen. Maar we verzekeren wel dat het plaatselijk verkeer zal gewaarborgd blijven. Iedereen blijft dus bereikbaar."

Juni 2018

De nutswerken gaan in augustus van start en duren tot december. Er zal in die periode al grote hinder zijn. Aansluitend volgen de wegenwerken. Daarbij zal eerst het kruispunt Dreefstraat-Hoogveldweg aangepakt worden. Ten laatste eind juni 2018 zouden de werken moeten voltooid zijn.