"Bufferbekken opnieuw vervuild? Klopt niet"

"In het pas gesaneerde bufferbekken aan het Kasteel van Houtem in Ramsdonk is het water opnieuw vervuild." Dat zegt oppositiepartij N-VA. Schepen van Infrastructuurwerken Hugo De Haes (sp.a) weerlegt die geruchten.

Eind vorig jaar werden de saneringswerken aan het bufferbekken rond het Kasteel van Houtem in Ramsdonk afgerond. Voordien werd ook al vermeden dat het afvalwater van het industrieterrein in Londerzeel nog naar het bufferbekken zou stromen en werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Oudemanstraat. Daardoor gaat alleen het regenwater naar het bufferbekken, terwijl het afvalwater naar het zuiveringsstation in Londerzeel stroomt.


"Maar nu al merken we dat er opnieuw olievlekken op het wateroppervlak drijven", zegt Renaat Huysmans van oppositiepartij N-VA. "Dat is niet onlogisch, want het regenwater afkomstig van grote, geasfalteerde oppervlakten waar veel verkeer of bedrijvigheid is, bevat veel minerale oliën."

Vals alarm

Volgens schepen De Haes is het bufferbekken echter niet vervuild. "Dat zal door de maatregelen die genomen werden ook niet meer gebeuren. Is er toch nog een eventuele vervuiling, dan schieten de politie en de milieudienst van Londerzeel in actie en worden er stalen genomen. Er is inmiddels al één staalafname gebeurd, maar het bleek om vals alarm te gaan."


Nog volgens N-VA is sinds de werken aan het bufferbekken de Hagelboombeek meer vervuild omdat het water dat naar die beek stroomt niet langer verdund wordt met regenwater uit de Oudemanstraat. "Maar dit leidt niet tot geurhinder of smerig water", zegt De Haes. "Er stroomt namelijk nog voldoende regenwater uit Londerzeel en Meise naar de beek. We hebben dan ook nog geen enkele klacht ontvangen."


(RDK)