Kan dinsdagmarkt op het Rond blijven?

Het gemeentebestuur bekijkt momenteel of de wekelijkse dinsdagmarkt op het Rond kan blijven tijdens de geplande werken in het voorjaar aan de omliggende kruispunten. De aangestelde aannemer maakt samen met de technische dienst van de gemeente op dit moment een plan op om de fasering van de heraanleg van de kruispunten aan de Corbiestraat, Santo Thomasplein en de Handelstraat in goede banen te leiden. Binnen 14 dagen beslist men of de wekelijkse dinsdagmarkt op het marktplein kan blijven.

Als de bereikbaarheid gedurende de werken voor de marktkramers kan gegarandeerd worden is er geen probleem, anders gaat men op zoek naar een andere lokatie.

Naar waar en voor hoe lang er al dan niet verhuisd zal worden, is nog niet duidelijk. Dat wordt binnenkort duidelijk. (CVB)