Tien verkeersdoden minder dan in zelfde periode vorig jaar

Uit de laatste cijfers van het VIAS, het voormalige Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, is gebleken dat er in de eerste negen maanden van dit jaar tien verkeersdoden minder zijn gevallen dan in diezelfde periode vorig jaar. Daar waar er toen 30 doden vielen, zijn er dit jaar maar 20, oftewel een daling van 33 procent.

Het Vlaamse Gewest bereikt voor de eerste negen maanden van 2017 een laagterecord voor alle ongevalsindicatoren, want ook het aantal letselongevallen daalde aanzienlijk. Dat waren er vorig jaar in de eerste negen maanden 2.490, en is dit jaar voor dezelfde periode gedaald tot 2.229. Zo'n 10,5% minder dus. Met uitzondering van de provincie Antwerpen, waar een aanzienlijke stijging van het aantal doden ter plaatse (+20) wordt waargenomen, vertonen de andere Vlaamse provincies een daling van het aantal doden. Ook het aantal ongevallen met vrachtwagens daalde in Vlaams-Brabant. Het aantal letselongevallen met voetgangers, gemotoriseerde tweewielers, personenwagens en lichte vrachtwagens bereikt een laagterecord gedurende de eerste negen maanden van dit jaar. '


"In Vlaams-Brabant tellen we de afgelopen twee jaar steeds minder verkeersslachtoffers en minder verkeersongevallen", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.


"Om de verkeersveiligheid nog te verbeteren, pakken we rijden onder invloed, als een van de voornaamste ongevalsoorzaken, aan. Daarom organiseren we, samen met de lokale en federale politiediensten, controles op rijden onder invloed in de eindejaarsperiode".


(ADPW/SPK)