Korneel Lenaerts (29) nieuwe voorzitter N-VA Kampenhout

Tijdens de ledenvergadering in café Den Biechtstoel is Korneel Lenaerts unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van de lokale N-VA-afdeling. Hij neemt hiermee de fakkel over van Luc De Wit.


"Wij moeten investeren in de toekomst en onze jonge mensen steunen, zij zijn de kracht van verandering", aldus De Wit. N-VA maakt sinds de verkiezingen van 2012 deel uit van de meerderheid. "Wij hebben hard moeten werken om onze plaats in het gemeentebestuur te verdienen", zegt de jonge voorzitter. "Het is tijd dat we deze professionalisering ook doortrekken in ons afdelingsbestuur. We moeten onszelf als partij blijven heruitvinden om de beloften die we aan de kiezer gemaakt hebben, te kunnen waarmaken." Dirk Vochten en Els Segers werden verkozen tot respectievelijk ondervoorzitter en secretaris. Sandra Maes tot penningmeester. Ook Rosette Verbiest, Hendrik Festraets, Kasper Hermans, Luc De Wit en Dries Van Wing werden verkozen als bestuurslid. Daarnaast vullen de 7 mandatarissen van N-VA in Kampenhout ambtshalve het bestuur aan. (KHK)