Informatie-vergadering retailcluster Kampenhout-Sas

De gemeente Kampenhout houdt op maandag 3 september een informatievergadering aangaande de toekomstige bestemming van de voormalige witloofveiling aan Kampenhout-Sas.

De infoavond, waarbij de lopende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de realisatie van een zogenaamde 'retailcluster' zal worden toegelicht, staat open voor alle geïnteresseerden. De infovergadering vindt plaats in de Glazen Zaal (OCMW-gebouw, Dorpsstraat 9, Kampenhout) en vangt aan om 20 uur.


Het dossier is eveneens online te raadplegen op het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be. Eventuele bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 15 september worden ingediend: digitaal via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen.


(SPK)