Aanmaak thermografische luchtfoto

Nog deze winter zal een thermografische luchtfoto van het grondgebied van de gemeenten Boortmeerbeek, Kampenhout en Bierbeek worden gemaakt. De foto geeft een beeld van de mate waarin de huizen geïsoleerd zijn, en waar precies er de grootste warmteverliezen zijn.

Om de foto te maken zal een klein vliegtuigje op een nacht gedurende enkele uren relatief laag heen en weer over het grondgebied vliegen. Dit zal mogelijks merkbaar zijn. De vluchten voor de warmtekaart vinden de komende weken plaats als de weersomstandigheden het toelaten. Het project is een samenwerking tussen de verschillende gemeenten, de intercommunales Interleuven en Haviland en de Franse firma Action Air.

Convenant

Het project maakt deel uit van het klimaatactieplan van de gemeenten en is een belangrijke stap in het waarmaken van de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant. Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant in 2014 engageerden de gemeenten zich onder meer om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen.


Een betere isolatie van huizen kan de uitstoot sterk doen dalen.


(SPK)