Vlaams Belang voert actie tegen komst van asielcentrum in Kalmthout: “Maar laten we het alsjeblieft wel vreedzaam houden”

Buurtbewoners en aanhangers van Vlaams Belang, onder wie kopman Filip Dewinter, voerden dinsdagavond actie aan het station van Heide in Kalmthout.
Toon Verheijen Buurtbewoners en aanhangers van Vlaams Belang, onder wie kopman Filip Dewinter, voerden dinsdagavond actie aan het station van Heide in Kalmthout.
Iets meer dan tweehonderd actievoerders hebben dinsdagavond aan het station van Heide geprotesteerd tegen de komst van het asielcentrum aan de Putsesteenweg in Kalmthout. Het ging om enkele buurtbewoners, maar vooral aanhangers van Vlaams Belang, onder wie kopmannen Filip Dewinter en Sam Van Rooy.  Ze riepen tegelijkertijd op om het protest  vreedzaam te voeren en geen vandalenstreken uit te halen zoals eerder deze week wel gebeurde, want er was graffiti aangebracht op de weg.

De komst van het asielcentrum in Kalmthout veroorzaakt sinds een week beroering in de Heidegemeente. Op initiatief van Frank Slootmaekers, ex-politieman in Antwerpen, werd er dinsdagavond een protestactie gehouden. “Of wie hiermee de komst tegenhouden? Waarschijnlijk niet, maar we moeten wel onze stem laten horen”, zegt Slootmaekers. “Iedereen heeft rechten, maar ik denk dat we in de eerste plaats naar onze eigen inwoners moeten kijken. Die hebben ook rechten. Ik wil tegelijkertijd wel een oproep doen om de actie vreedzaam te houden. We hebben al gehoord van vandalisme door onder meer graffiti te spuiten op de weg. Dat is ook niet de juiste manier, natuurlijk." 

Buurtbewoners en aanhangers van Vlaams Belang, onder wie kopman Filip Dewinter, voerden dinsdagavond actie aan het station van Heide in Kalmthout.
Toon Verheijen Buurtbewoners en aanhangers van Vlaams Belang, onder wie kopman Filip Dewinter, voerden dinsdagavond actie aan het station van Heide in Kalmthout.

Geen briefwisseling

Ook Koen Van Hees, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Kalmthout, nam het woord. “Eind vorig jaar heb ik al gevraagd of er sprake was van een asielcentrum in onze gemeente, maar dat bleek toen niet het geval”, zegt Van Hees. “Ik heb toen ook nauwlettend de briefwisseling in de gemeente in de gaten gehouden. Nu worden we blijkbaar toch koud gepakt en voor een voldongen feit gesteld. Dat mogen we niet zomaar laten gebeuren.”

Buurtbewoners en aanhangers van Vlaams Belang, onder wie kopman Filip Dewinter, voerden dinsdagavond actie aan het station van Heide in Kalmthout.
Toon Verheijen Buurtbewoners en aanhangers van Vlaams Belang, onder wie kopman Filip Dewinter, voerden dinsdagavond actie aan het station van Heide in Kalmthout.

Volksraadpleging

Toen Filip Dewinter van Vlaams Belang het woord nam, klonk luid applaus. “Ons protest wordt luid gedragen”, zegt Dewinter. “En we moeten dat blijven doen. Maar laat ons het alstublieft inderdaad vreedzaam houden en niet zoals in Bilzen met een brandstichting. Dat helpt ons protest absoluut niet vooruit. Vandalisme en baldadigheden zijn uit den boze. Laat ons de democratische middelen aanwenden om dit proberen tegen te houden, want onze boodschap blijft wel duidelijk: geen asielcentrum in Kalmthout of waar dan ook. Het is toch niet normaal dat overal in Europa het aantal asielzoekers daalt, maar dat het aantal in ons land alleen maar blijft stijgen. We zouden graag een volksraadpleging zien wanneer Fedasil ergens een asielcentrum wil. Maar ze passen altijd dezelfde tactiek toe. Ze komen er pas mee naar buiten wanneer alles in kannen en kruiken is en zo worden de gemeente en de inwoners altijd voor een voldongen feit gesteld." 

Buurtbewoners en aanhangers van Vlaams Belang, waaronder kopman Filip Dewinter, voerden dinsdagavond actie aan het station van Heide in Kalmthout.
Toon Verheijen Buurtbewoners en aanhangers van Vlaams Belang, waaronder kopman Filip Dewinter, voerden dinsdagavond actie aan het station van Heide in Kalmthout.

Camerabewaking

De politie hield dinsdagavond ook een oogje in het zeil en zorgde ook voor patrouilles in de omgeving van de site waar het asielcentrum zou komen om eventuele onruststokers tijdig te kunnen tegenhouden. Ondertussen is de site ook volledig afgesloten en is er camerabewaking geplaatst.