Militair erfgoed op weg naar bescherming

Het behoud van het militair erfgoed in Stabroek, Kapellen, Brasschaat en Kalmthout lijkt verzekerd. Minister Geert Bourgeois (N-VA) heeft hiervoor een besluit ondertekend dat een voorlopige erkenning vastlegt. Daarmee wordt een eerste stap gezet naar de bescherming van de littekens uit de oorlogen in het noorden van Antwerpen.


Het gaat vooral om diverse forten, schansen, militaire domeinen, bunkers en restanten van loopgraven. De betrokken gemeentebesturen hebben nu 90 dagen om op dit voorstel te reageren. Daarna kan het definitieve beschermingsbesluit worden opgemaakt en krijgt het gebied een statuut van erfgoedlandschap. Gemeentebesturen zijn dan verplicht om hiermee rekening ten houden bij de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Bij restauratiewerken kunnen gemeenten ook subsidies krijgen. In Stabroek gaat het onder meer over de schans en het militair fort. In Kapellen is het besluit van toepassing op de goed bewaarde loopgraven en bunkers uit Wereldoorlog I in het Mastenbos. (FSE)