Geld voor sport op scholen

De gemeente Kalmthout maakt 15.000 euro vrij om culturele en sportieve activiteiten te ondersteunen op de Kalmthoutse scholen. Alle scholen voldeden aan de voorwaarden om deze subsidie te mogen ontvangen. Bovendien brachten ze een gemotiveerd schriftelijk verslag binnen over het gebruik van de subsidie. Het college keurde ze dan ook goed. De drie middelbare scholen (Gitok, Erasmusatheneum en Instituut Heilig Hart) krijgen jaarlijks een vast bedrag van 1.000 euro. De 12.000 euro subsidie voor de basisscholen (Den Heuvel, Kadrie, BSGO Kalmthout, Zonnekind, Sint-Jozef, De Linde, De Maatjes, Rinkrank en Wilgenduin) wordt jaarlijks herberekend op basis van het leerlingenaantal, op 1 februari van het desbetreffende jaar. (VTT)