Geen zomerschool in Kalmthout: “Kinderen hebben nu vooral nood aan rust en ontspanning”

Het gemeentehuis van Kalmthout
RV Het gemeentehuis van Kalmthout
In overleg met de scholen in Kalmthout heeft het gemeentebestuur beslist om deze zomer géén zomerschool te organiseren. “Kinderen hebben nu vooral nood aan vakantie”, klinkt het duidelijk.

Minister Ben Weyts (N-VA) bood lokale besturen de mogelijkheid om samen met scholen een zomerschool in te richten gedurende maximaal twee weken. In Kalmthout gaan ze niet in op het aanbod. “We hebben de voorbije weken met de directies van de Kalmthoutse basisscholen over de nood aan een zomerschool in Kalmthout”, zeggen schepen van Onderwijs Jef Van den Bergh en burgemeester Lukas Jacobs (CD&V).

“De scholen zijn blij dat de gemeente oog heeft voor de kwetsbare kinderen. De meningen over de nood van zo’n zomerschool in Kalmthout zijn echter heel gelijklopend. De Kalmthoutse basisscholen geven aan hun (meest kwetsbare) leerlingen goed te kennen. De laatste weken van het schooljaar werken de leerkrachten en zorgcoördinatoren intensief om een goed beeld te krijgen van de behoefte van elk kind. Op die manier weten ze hoever ieder kind staat en waar er extra aandacht nodig is.”

Nood aan vakantie

De scholen zullen alles voorbereiden om vanaf september goede ondersteuning te bieden. “Die ondersteuning gebeurt in de vertrouwde schoolomgeving met de gekende werkmethodes en de vertrouwde leerkrachten.  Daarnaast bezoeken veel kinderen de speelpleinen of nemen deel andere activiteiten in groep tijdens de zomervakantie. Het aspect van sociale ontwikkeling en de taalontwikkeling dat ze daar beleven, is van groot belang. De voorbije maanden zijn lastig en inspannend geweest voor iedereen. Kinderen hebben nu ook nood aan vakantie.”