Geen vergunning voor cohousingproject Noordeind

Projectontwikkelaar gaat in beroep bij de bestendige deputatie

Het hele project staat op losse schroeven door de weigering van de gemeente.
Laenen Het hele project staat op losse schroeven door de weigering van de gemeente.
Projectontwikkelaar HEEM lijkt een kruis te moeten maken over de plannen om aan Noordeind een groot cohousingproject te realiseren. De gemeente heeft de verkavelingsaanvraag geweigerd. Volgens oppositiepartij Open Vld een gemiste kans, maar het college zegt altijd al de nodige terughoudendheid aan de dag gelegd te hebben. De ontwikkelaar zelf heeft bezwaar ingediend bij de provincie.

Projectontwikkelaar HEEM is al enkele jaren bezig met voorbereidingen om de bestaande verkaveling van twaalf villapercelen langs Noordeind om te vormen. Het opzet was het samenvoegen van vier percelen om daar een 25-tal groepswoningen te voorzien en de andere acht percelen onbebouwd te laten en zo het waardevol bos te behouden. Pikant detail wel: de gekende Antwerpse bankier Hector Carlier, die aan de overkant kasteel Boterberg had, kocht de gronden ooit met de bedoeling ze onbebouwd te laten en de zone groen te houden. Recent weigerde de gemeente de verkavelingsvergunning, de eerste stap van ontwikkelaar HEEM om er toch bebouwing te creëren. De gemeente hoopt dat Vlaanderen zo snel mogelijk een kader schept om het waardevol bosgebied te kunnen behouden, waarbij de eigenaar 100 procent vergoed zou worden voor planschade. Dat is de schade die de eigenaar ondervindt als zijn grond door een bestemmingswijziging niet meer bebouwbaar of verkavelbaar is.

Waardevol

Volgens oppositiepartij Open Vld is dit een gemiste kans en had de gemeente er drie jaar geleden al aan kunnen denken. Een verwijt dat burgemeester Lukas Jacobs, bevoegd voor omgevingsvergunningen, niet zomaar slikt. “Op zich is het zeker een waardevolle oefening geweest”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. Dat beaamt ook diensthoofd Marc Konings: “Er is regelmatig overleg geweest, maar we hebben wel altijd duidelijke signalen geven dat we vragen hadden over de wenselijkheid.” Tijdens het openbaar onderzoek zijn er uiteindelijk ook negentien bezwaarschriften ingediend. “We hebben ook verschillende negatieve adviezen gekregen, waaronder die van onze diensten mobiliteit, groendienst en de bouwdienst”, aldus Lukas Jacobs. “We willen ook benadrukken dat er nooit sprake is geweest van een of ander akkoord met de ontwikkelaar.” Het college heeft ook fundamentele bezwaren. “Het gaat om een bosgebied geprangd tussen de spoorweg en een enorm drukke gewestweg. Bovendien ligt het ver van de kern van Kalmthout. Het is een dossier dat eigenlijk haaks staat op wat goede ruimtelijke ordening is. Je moet als gemeente net de kern versterken. ”

Ontgoocheld

Projectontwikkelaar HEEM betreurt de beslissing. “We zijn er al een tijdje mee bezig en zijn zeker ontgoocheld dat de gemeente onze verkavelingsaanvraag niet goedkeurt”, zegt Joerie Bal. “Daarom zijn we ook naar de deputatie gestapt. We wachten nu die beslissing af.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.