Essensteenweg krijgt eindelijk fietspaden

'MISSING LINK' WORDT AFGEWERKT TEGEN BEGIN 2018

Op de Essensteenweg tussen Nieuwmoer-Dorp en Essen is het nu gevaarlijk fietsen. Maar daar komt dus verandering in.
Klaas De Scheirder Op de Essensteenweg tussen Nieuwmoer-Dorp en Essen is het nu gevaarlijk fietsen. Maar daar komt dus verandering in.
Een aannemer start eind juli met de wegen- en rioleringswerken op de Essensteenweg, tussen het centrum van Nieuwmoer en de grens met Essen. Het is het enige gedeelte op het traject Wuustwezel-Nieuwmoer-Essen dat nog niet over vrijliggende fietspaden beschikt. Het project wordt getrokken door de gemeente en kost zo'n 1,6 miljoen euro. Tegen begin 2018 zou het project afgerond moeten zijn.

Vorig jaar werden al grote rioleringswerken werden uitgevoerd op de Wuustwezelsteenweg en enkele zijstraten. Toen werd ook een nieuw dubbelrichtingsfietspad aangelegd, dat enerzijds aansluit op het dubbelrichtingsfietspad in Wuustwezel en anderzijds loopt tot het centrum van Nieuwmoer. Het enige gedeelte tussen Wuustwezel-Nieuwmoer-Essen dat nog 'fietspadloos' is, is het gedeelte tussen Nieuwmoer en Essen. Maar daar komt dus verandering in. Van Nieuwmoer-Dorp tot aan de voetbalterreinen komen er twee enkelrichtingsfietspaden.

1,6 miljoen euro

Buiten de bebouwde kom komt een vrijliggend tweerichtingsfietspad naast de rijbaan tot in Essen. Ter hoogte van de voetbalterreinen komt een middengeleider.


De kosten voor het hele project worden geraamd op zo'n 1,6 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid zo'n 80 procent subsidieert voor het gedeelte van de fietspaden. Er wordt over een afstand van ongeveer 1,3 kilometer gewerkt. De werken zullen in totaal zo'n honderd werkdagen in beslag nemen en moeten normaal nog voor het voorjaar van 2018 afgerond zijn.


Het dossier wordt getrokken door de gemeente, maar ook het Agentschap Wegen en Verkeer is blij met het project. "Voor ons is het vooral belangrijk dit te ondersteunen omdat we systematisch willen blijven inzetten op betere fietsverbindingen om meer mensen uit de auto en op de fiets te krijgen", zegt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Comfortabele en vooral veilige fietspaden zijn dan een noodzakelijke voorwaarde. Met dit project zorgen we samen met de gemeente weer voor bijna 1,5 kilometer nieuwe en veiligere fietspaden."


De gemeente maakt van de werken ook gebruik om te investeren in de riolering. De huizen op het traject worden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel. Daardoor zal het regenwater en het afvalwater gescheiden afgevoerd worden op de Essensteenweg, in de Pastorijdreef, de Pastorijhoef en het Moleneind. Voor het project wordt het afvalwater van ongeveer 640 inwoners bijkomend opgevangen en gezuiverd in het zuiveringsstation in Essen. Het regenwater zal via bestaande en nog nieuw te graven grachten worden afgevoerd.