Burgers willen meer gehoord worden

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN KALMTHOUT

Het gemeentehuis van Kalmthout.
Laenen Het gemeentehuis van Kalmthout.
De burger krijgt te weinig inspraak. Dat is een kritiek die vooral vanuit de hoek van de oppositie te horen is, maar ook op de straat. Wat kan er aan gedaan worden?

Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) vindt de kritiek niet terecht, maar heeft burgerparticipatie wel opgenomen in het programma. "We zetten al jaren in op een goed informatie- en communicatiebeleid met de inwoners. De Kalmthoutenaar wordt ook tijdig betrokken over uiteenlopende projecten. Maar wij willen nog verder gaan. De app van Kalmthout moet uitgebreid worden. Die kan als instrument worden ingezet om de bewoners te betrekken bij een online consultatie over keuzes die voorliggen bij uiteenlopende projecten."

Citizenlab

"Wij willen ook werk maken van digitale burgerparticipatie. Dat kan via 'Citizenlab', een digitaal platform waarop de gemeente en de inwoners samenwerken, visies delen en projecten samen realiseren. De inwoners moeten mee rechtstreeks kunnen betrokken worden in besteding van middelen in hun buurt. CD&V wil daarom een budget ter beschikking stellen van de Kalmthoutse buurten en de inwoners rechtstreeks laten debatteren en beslissen over de besteding ervan."


Jan Van Esbroeck van N-VA vindt het huidige beleid niet goed en gaat voor meer betrokkenheid. "We willen een vragenuurtje voor inwoners in de gemeenteraad invoeren en de raadszitting via live streaming op de webstek van de gemeente uitzenden. Bij grote projecten moet er ook inspraak komen en geen informatievergadering wanneer de beslissing al genomen is."


"Geen uitspraak zonder inspraak", klinkt het bij Inga Verhaert van sp.a. "Vooral bij projecten rond ruimtelijke ordening loopt het met de inspraak wel eens mis. Daarom willen we mensen laten mee schrijven aan hoe hun wijk er moet uitzien."


Open Vld wil zelfs één schepen verantwoordelijk maken voor participatie van de burger. "Wij willen de Kalmthoutenaar van in het begin betrekken en zelf de grote lijnen laten uittekenen in overleg met het bestuur. Er komen ook burgerbudgetten op wijkniveau. Er komt een recht om uit te dagen. Als er Kalmthoutenaren zijn die vinden dat ze iets beter kunnen organiseren dan het bestuur, dan mogen ze dat." (VTT)