Burgemeester laat werken aan toekomstig asielcentrum stilleggen: “Asbest is niet op de correcte wijze verwijderd en dat brengt gezondheid in het gedrang”

Burgemeester Lukas Jacobs heeft de werken aan het tijdelijke asielcentrum laten stilleggen.
Toon Verheijen Burgemeester Lukas Jacobs heeft de werken aan het tijdelijke asielcentrum laten stilleggen.
Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) heeft de werken aan het toekomstige asielcentrum aan de Putsesteenweg laten stilleggen. De politie heeft de site verzegeld.  Het aanwezige asbest in het gebouw is volgens de gemeente niet correct verwijderd. 

Het gemeentebestuur had eerder al aangekondigd dat het de werken op de site waar het toekomstige asielcentrum zou komen nauwlettend in de gaten zou laten houden door alle bevoegde diensten.  Bij controles op het terrein door de politie en de gemeentediensten werd op verschillende plaatsen asbest vastgesteld in en rond het pand waar het asielcentrum zal komen. 

“Er is asbest waargenomen in het gebouw”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Die zit aan de oude ramen en rond de pilaren. Buiten het gebouw is bovendien een deel van het terrein gecontamineerd door foutief verwijderde asbesthoudende elementen. Dat werd vastgesteld door een gespecialiseerde firma die de site inspecteerde in opdracht van de gemeente. De verwijdering gebeurde duidelijk niet volgens de regels van de kunst. De hele zone zal nu op een correcte manier moeten worden gesaneerd en gereinigd. Pas na een bodemanalyse zal kunnen worden vastgesteld of de verontreiniging opgelost geraakt.”

Gezondheid

De politie heeft op bevel van de burgemeester de site nu verzegeld. “Het is duidelijk dat hier de openbare gezondheid in het gedrang komt”, gaat Jacobs verder. “De eigenaar gaat zeer onoordeelkundig te werk en dat kan uiteraard niet. Ook de buren stelden deze verontreiniging vast en lieten me dat afgelopen weekend weten. Ook zij vrezen uiteraard voor hun gezondheid én die van de toekomstige bewoners. Vandaar dat we snel gehandeld hebben. Maandag werd de hele site verzegeld door de politiezone Grens. Voorlopig zullen er geen werken meer plaatsvinden om het pand verder in te richten als asielcentrum.”

Burgemeester Lukas Jacobs: “Het is duidelijk dat hier de openbare gezondheid in het gedrang komt.”
Toon Verheijen Burgemeester Lukas Jacobs: “Het is duidelijk dat hier de openbare gezondheid in het gedrang komt.”

Debat gemeenteraad

Het asielcentrum is ook nog eens ter sprake gekomen op de gemeenteraad.  Burgemeester Jacobs heeft daarbij opnieuw uitgelegd hoe de vork aan de steel zit. “Ikzelf als burgemeester en de gemeente zijn nooit betrokken bij de voorbereiding en de aanpak van dit dossier. Alles werd in alle stilte door Fedasil voorbereid. We hebben alleen onze forse bezwaren over het pand en de locatie in een finaal stadium kenbaar kunnen maken, maar daar is nooit rekening mee gehouden. Als gemeente houden we nu een duidelijke lijn aan : we zijn niet tegen opvang, dat organiseren we hier al jaren, maar we zijn wel tegen de collectieve opvang in dat pand.” 

Alle politieke fracties in de raad uitten hun bezorgdheid over de omstandigheden waarin deze opvang zal worden georganiseerd. “Niemand steunt dit”, aldus de burgemeester. “We blijven dus streng toezien op de aanpak in dit dossier. Ook inzake brandveiligheid. Zonder gunstig advies van de brandweer gaat het opvangcentrum niet open.” 

Politie

Korpschef Rudy Verbeeck schetste op de gemeenteraad nog de aanpak van de lokale politie bij de komst van een asielcentrum. “Als het er komt, dan maken we duidelijke afspraken met de verantwoordelijke van het opvangcentrum voor de veiligheid op het terrein en in de ruime buurt. Dat zal dan zeer kort worden opgevolgd”, aldus korpschef Verbeeck.

Vorige week voerde Vlaams Belang ook al eens actie tegen de komst van het asielcentrum.

Voorlopig worden de werken stilgelegd.
Toon Verheijen Voorlopig worden de werken stilgelegd.