Eén op vijf loten van nieuwbouwproject in Varsenare-Noord is momenteel verkocht, burgerinitiatief Leefbaar Varsenare blijft strijdvaardig

Het nieuwbouwproject langs het Hof van Straeten telt 84 loten.
Benny Proot Het nieuwbouwproject langs het Hof van Straeten telt 84 loten.
Bouwbedrijf Durabrik heeft een kijkwoning geopend in de wijk Varsenare-Noord. Eind april moeten de eerste bewoners al hun intrek nemen in een van de nieuwe huizen langs het Hof van Straeten. 16 van de 84 loten zijn momenteel verkocht. “Wij zijn alvast tevreden dat de gemeente onze verkeersvoorstellen wil bekijken, maar gaan wel in beroep tegen de beslissing rond Het Schaekhof”, stelt burgerinitiatief Leefbaar Varsenare.

Varsenare-Noord krijgt meer en meer vorm. Afgelopen weekend opende Durabrik een kijkwoning langs het Hof van Straeten. Het nieuwbouwproject omvat in totaal 84 loten, waarvan er momenteel 16 verkocht zijn. “De huizen hebben een klassieke of moderne uitstraling”, stelt het bedrijf. “Architect Jo Vaneeckhout hield, behalve met hedendaags comfort, ook rekening met duurzaamheid. Voor een efficiënt energieverbruik zijn er zonnepanelen. De kijkwoning heeft een E-peil van 0 en werd bovendien uitgerust met een lucht- of waterwarmtepomp en een energiemonitoringsysteem, waardoor het energieverbruik op punt wordt gesteld.” 

Eerste bewoners

Eind april nemen de eerste bewoners hun intrek in Varsenare-Noord. Meer mensen betekent logischerwijs ook meer verkeer. En net daar knelde in het verleden al af en toe het schoentje in Varsenare. Afgelopen zomer zetten Andy De Brabander, Servaas Sierens, Filip Hoste en Brecht Igodt dan ook het burgerinitiatief Leefbaar Varsenare op poten. Doel was een langetermijnvisie creëren om de Jabbeekse deelgemeente leefbaar te houden. 

“Met onze succesvolle enquête bij de inwoners richtten we ons in eerste instantie op de mobiliteit in Varsenare”, vertelt Servaas. “We hebben momenteel zes van de tien geplande overlegmomenten met burgers achter de rug en hebben net voor kerst onze eerste voorstellen overgemaakt aan het gemeentebestuur.” 

De kijkwoning van Durabrik.
Benny Proot De kijkwoning van Durabrik.

“Het ging om zaken die makkelijk en zonder veel financiële inspanningen te verwezenlijken zijn: van het schilderen van zebrapaden tot andere verlichting langs de kant van de weg. We kregen deze week het bericht dat onze voorstellen goed ontvangen werden en zullen bekeken worden. Tijdens de komende overlegmomenten denken we ook enkele langetermijnvoorstellen uit.” 

Het Schaekhof

Behalve met mobiliteit is Leefbaar Varsenare voortaan ook bezig met ruimtelijke ordening. Aanleiding was het dossier rond Het Schaekhof, dat deels ruimtelijk erfgoed is. “Het gemeentebestuur wilde het gebouw aanvankelijk volledig slopen, maar kwam daarop terug door het grote protest”, stelt Servaas.

“In de nieuwe plannen zou het gebouw nu een vierde bouwlaag krijgen: iets wat een grote impact zou hebben op het dorp en waar we ons dus niet in kunnen vinden. We zagen ons dus genoodzaakt om sneller dan verwacht na te denken over ruimtelijke ordening en zullen tegen de beslissing beroep aantekenen bij de provincie. Dat betekent niet dat we tegen ontwikkeling zijn. We hebben niets tegen de nieuwe verkavelingen, maar ijveren wel voor een goede ‘inkadering’ van de projecten mét een degelijke visie voor de toekomst.”