Stadsbestuur past deontologische code aan

In de nasleep van de tegelkwestie rond ex-schepen Kurt Grymonprez (sp.a) past de stad zijn deontologische code aan. Grymonprez nam een maand geleden zelf ontslag toen aan het licht kwam dat hij de stadsdiensten had gevraagd een partij stenen bij hem thuis af te leveren.


Hoewel hij facturen heeft die bewijzen dat het niet om een opgelegde klus gaat, hield hij toch de eer aan zichzelf.


Toch kwam een deontologische commissie bijeen die zich over de kwestie moest buigen, maar dat advies was niet bindend en er kwam geen eindconclusie omdat de leden niet tot een eenduidig besluit kwamen. "Om zo'n scenario's in de toekomst te vermijden, passen we de deontologische code nu aan", zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). "Zo komt er een systeem met plaatsvervangers en waarnemers en zal de procedure verduidelijkt worden, onder andere in verband met het ondervragen van betrokkenen."


Ondertussen laat Kurt Grymonprez de deur op een kier voor een terugkeer in de politiek. Hij staat naar eigen zeggen open voor elk interessant politiek voorstel. (VDI)