Politiemensen eisen excuses van burgemeester die aanwezig was op straatfeestje

Enkele politiemensen van de zone RIHO keerden, bij wijze van protest, dinsdagnamiddag symbolisch de rug naar de Izegemse burgemeester.
RV Enkele politiemensen van de zone RIHO keerden, bij wijze van protest, dinsdagnamiddag symbolisch de rug naar de Izegemse burgemeester.
Bert Maertens (N-VA), burgemeester van Izegem en bewoner van de Voetbalstraat in Emelgem, waar de politie zaterdagavond een straatfeestje stillegde, blijft in het oog van de storm staan. Een aantal politiemensen neemt het niet dat hij het straatfeestje minimaliseert en wil daarom excuses. “Het lijkt wel of wij zomaar, zonder gegronde reden, een feestje hebben stilgelegd”, klinkt het. “Terwijl we gewoon ons werk deden.”

“Iedereen stond op ruime afstand, er werden geen inbreuken gepleegd”, liet Bert Maertens maandag optekenen over het straatfeestje dat zaterdag in zijn straat werd stilgelegd. Een amateurfilmpje leek dat ook te bevestigen. Maar in politiekringen valt te vernemen dat het filmpje geenszins beantwoordt aan de toestand zoals de zes toegesnelde politiemensen die aantroffen. De beelden zouden zijn gemaakt bij het begin van de dj-set, toen iedereen braafjes op een afstand stond te genieten. Maar bij aankomst van de politie zou de situatie helemaal anders zijn geweest. “Mensen stonden wel degelijk bij elkaar, veel te dicht bovendien”, klinkt het. “Enkelen sprongen zelfs op hun fiets en spurtten weg toen ze de drie patrouilles in de gaten kregen.”

Samenscholingsverbod

Bert Maertens sprak met de politie-inspecteurs en maakte vervolgens een einde aan het feestje. Maar achteraf groeide bij een aantal mensen in de politiezone RIHO de verontwaardiging om wat er zich had voorgedaan. Dat uitgerekend de Izegemse burgemeester als bewoner van de straat aanwezig was op wat ze beschouwen als een schoolvoorbeeld van een inbreuk op het samenscholingsverbod, schoot velen in het verkeerde keelgat. Het woord ‘voorbeeldfunctie’ kwam naar boven. Dat Maertens achteraf in de media bovendien de zaak minimaliseerde, viel nog minder in goede aarde. Daarom willen de politiemensen excuses.

West-Vlaams procureur Filiep Jodts heeft inmiddels het proces-verbaal voor een inbreuk op het samenscholingsverbod ontvangen.
Jelle Houwen West-Vlaams procureur Filiep Jodts heeft inmiddels het proces-verbaal voor een inbreuk op het samenscholingsverbod ontvangen.

Aan de lijn

De Izegemse burgemeester nam dinsdagavond contact op met het gemeenschappelijk vakbondsfront. “Over de inhoud van dat gesprek willen we niet te veel kwijt, maar we zijn blij dat de burgemeester een stap in onze richting heeft gezet”, klinkt het. “Hij wil met ons in overleg te gaan om de kwestie uit te praten. We zouden dat graag op korte termijn realiseren, al is dat niet zo eenvoudig in tijden waarin fysieke vergaderingen niet aan de orde zijn. Misschien kan er een overleg geregeld worden via het computerscherm.” De vakbonden (VSOA PZ RIHO, NSPV en ACV openbare diensten) benadrukken ook dat de kwestie geenszins een heksenjacht of een afrekening is. “We willen gewoon erkenning voor ons werk dat door de actualiteit net zoals in veel andere beroepsgroepen vandaag extra moeilijk is.”

Gerechtelijk staartje?

De politie maakte zaterdagavond een proces-verbaal op wegens inbreuk op het samenscholingsverbod. Dat pv is intussen bij het parket West-Vlaanderen beland. Voor zover bekend, werd nog niemand verhoord en staat alleen de naam van de Izegemse burgemeester vermeld in het proces-verbaal. “Als blijkt dat er inderdaad een inbreuk was, riskeren alle deelnemers aan het straatfeestje een minnelijke schikking”, zegt West-Vlaams procureur Filiep Jodts. Onderzoek moet daarover klaarheid brengen. De boete kan oplopen tot 250 euro.