Nieuwe locatie voor sportterreinen

De bestaande Kachtemse voetbalvelden krijgen een nieuwe locatie. De gemeenteraad keurde daarvoor een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan goed. De huidige sportterreinen zijn slecht gelegen omwille van de grote afstand met de dorpskern en de woonwijken van Kachtem. Dankzij het nieuwe plan is er voor een nieuw sport- en recreatieterrein plaats tussen de Vageween-, Buiten- en Egaalstraat. "De nieuwe locatie sluit beter aan op de kern van Kachtem en de aanpalende woonwijken en heeft voldoende ruimte om een aangepast recreatief-sportief aanbod te voorzien", aldus schepen van ruimtelijke ordening Caroline Maertens (N-VA). (VDI)