Nieuw burgerplatform waakt over verkeersveiligheid in Emelgem

Thidrek Van Grunderbeeck, Maykin Bottelgier en Magali Desmet van Leefbaar Emelgem aan de rotonde bij de Vijfwegen.
VDI Thidrek Van Grunderbeeck, Maykin Bottelgier en Magali Desmet van Leefbaar Emelgem aan de rotonde bij de Vijfwegen.
Enkele Emelgemnaren die zich bekommeren om de verkeersveiligheid in de deelgemeente hebben zich verenigd in Leefbaar Emelgem. Met dat nieuw burgerplatform willen ze mogelijke knelpunten bij de stad bekendmaken . Een eerste punt waar ze op focussen, is de signalisatie bij wegenwerken in en rond de Vijfwegen.

Er vinden momenteel wegenwerken plaats in en rond de Vijfwegen. Dat was voor enkele inwoners het moment om de krachten te bundelen. “We merkten uit gesprekken dat we bezorgd zijn om dezelfde zaken, namelijk verkeersveiligheid, en besloten daarom samen dit initiatief op te richten”, zeggen Thidrek Van Grunderbeeck, Magali Desmet, Maykin Bottelgier en Sarah Vankeirsbilck. “We vormen een kleine vaste kern van een grotere groep mensen die aankaart waar het op vlak van verkeersveiligheid nog beter kan. We zijn er niet om de stad in diskrediet te brengen, maar willen net zaken bespreekbaar maken en kiezen altijd voor de dialoog.” 

Minder sluipverkeer

Zo wil de groep minder sluipverkeer in de Emelgemse straten. “Onder andere de Guido Gezelle- en Reperstraat en Kouterweg hebben daar onder te lijden”, weet Thidrek. “We krijgen hier ook veel te maken met snelheidsduivels en verkeersagressie en dat middenin een woonwijk. De vele kruispunten zijn dan ook een dodelijke combinatie met het vele zwaar verkeer en de schoolgaande jeugd op de fiets. We willen dat de stad blijvend aandacht voor de verkeersveiligheid heeft en zijn er dan ook om de druk op dat vlak hoog te houden.” 

Vooral de signalisatie bij de werken aan de Vijfwegen zit hen dwars. “Zo communiceerde de stad niet duidelijk over de veranderde verkeerssituatie in de Vijfwegenstraat. Wie van de Centrumbrug komt, kan wel degelijk doorrijden naar de Baronstraat en Ingelmunster. Omrijden via de woonwijken is dus niet langer nodig. Dit netjes aanduiden zou veel verkeer uit die straten halen. We zien hier honderden auto’s die een onnodige omleiding volgen. Hetzelfde verhaal in de Ardooisestraat, waar er weer tweerichtingsverkeer is en waar je vanuit de Vijfwegenstraat dus wel heen kan. Je moet niet meer omrijden via de Prinsessestraat.”

Mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA) verzekert dat die pijnpunten ondertussen weggewerkt zijn. “Maar helaas volgen nog veel mensen blindelings hun GPS en kijken ze niet naar die borden. Het platform mag zijn grieven altijd aan ons kenbaar maken en dan proberen we samen een oplossing te zoeken.”