N-VA gaat in zee met CD&V

NIEUWKOMER STIP METEEN TWEEDE GROOTSTE PARTIJ

Burgemeester Bert Maertens en zijn N-VA-ploeg vieren de overwinning. Ze gaan in zee met CD&V, dat één schepen mag afleveren.
Foto VDI Burgemeester Bert Maertens en zijn N-VA-ploeg vieren de overwinning. Ze gaan in zee met CD&V, dat één schepen mag afleveren.
N-VA blijft de grootste partij in Izegem en burgemeester Bert Maertens mag zich - geruggensteund door zijn 3.549 voorkeurstemmen - opmaken voor een tweede ambtstermijn.

De partij gaat er lichtjes op achteruit, maar het nipte percentageverlies van 0,6 procent resultaat wel in een dertiende, extra zetel. Een gevolg van het feit dat er dit keer liefst zeven partijen in de stad opkwamen. N-VA had de partners met zijn 35,8 procent maar voor het kiezen. Die keuze viel uiteindelijk op CD&V, dat zijn zitjes nochtans naar drie gehalveerd zag. Na zes jaar oppositiekuur mag de partij toch weer mee besturen. Daar krijgt het in ruil één schepenambt voor. De andere vijf schepenambten gaan naar N-VA.


"Deze overwinning smaakt nog veel zoeter dan zes jaar geleden", vertelt burgemeester Bert Maertens. "We hebben aangetoond dat de Izegemnaar tevreden over het bestuur is. In een coalitie met CD&V stappen leek ons het meest coherent verhaal. We hebben een sterk beleidsakkoord. Dinsdagavond beslissen we over de schepenambten."

Vijf zitjes voor STIP

Dé verrassing van de stembusslag in Izegem is echter STIP (Stedelijk Izegems Project). De nieuwe politieke beweging met aan het roer ex-sp.a'ers Kurt Grymonprez, Nadia Staes en Sybille Vandeputte behaalt meteen vijf zitjes. Een onverhoopt resultaat, want met 16,5 procent is ze in één klap de tweede grootste partij van de stad. Toch schoof N-VA hen voor een coalitievorming opzij, wat veel te maken heeft met de vermeende stenenkwestie die Kurt Grymonprez zijn ontslag als schepen kostte. Als tweede grootste Izegemse partij mochten ze dus niet voor de knikkers mee spelen.


"Spijtig, maar het doet niets af aan ons prachtige resultaat", vertelt Nadia Staes. "We hadden op voorhand op vier zitjes gehoopt en het zijn er vijf geworden. Een teken dat de Izegemnaar in ons project gelooft. We zullen nu goed werk vanuit de oppositie voeren."


STIP kaapte zijn vijf zitjes weg van de socialisten, die naar amper twee zitjes terugvallen. Een absoluut dieptepunt voor sp.a, dat een zware prijs betaalt na het ontslag van Kurt Grymonprez en de breuk met Groen. Die laatste partij kwam voor het eerst alleen op en krijgt twee zitjes in de raad. Lijsttrekker Balder Clarys is toch tevreden.


"Wij zijn het overblijvende linkse front in deze stad en we zullen ons vel in de oppositie duur verkopen."

Open VLD zakt terug

Open VLD zakt terug van twee naar één zetel, wat toch voor enige ontgoocheling bij de liberalen zorgt. Vlaams Belang gaat er wél op vooruit en kaapt drie zitjes weg, al speelt het cordon hen wederom parten. Dat de partij het in Izegem ook zonder Stefaan Sintobin kan is bewezen.