Inwoners mogen voortaan vraag stellen
op gemeenteraad

Binnenkort kunnen ook burgers het woord nemen in de gemeenteraad.
Valentijn Dumoulein Binnenkort kunnen ook burgers het woord nemen in de gemeenteraad.
Burgers die een voorstel hebben of een bepaalde problematiek op de gemeenteraad willen voorleggen, gaan dat binnenkort kunnen doen. De stad voert op vraag van oppositiepartij Groen spreekrecht voor inwoners in. Bij de start van de gemeenteraad krijgen maximum drie sprekers een half uur de tijd.

“We willen iets doen aan de afstand tussen burger en politiek en de invoering van het spreekrecht kan daarbij helpen”, meent Groen-fractieleider Balder Clarys. “De burger moet de kans krijgen om zijn punt in de gemeenteraad te maken.”

“Geen klachtenboetiek”

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) licht verder toe: “Die mogelijkheid tot dialoog mag niet verzanden in een klachtenboetiek”, waarschuwt hij. “Het is niet de bedoeling dat daar iemand komt klagen over een losliggende tegel op het voetpad. Het voetpadenbeleid van de stad in het algemeen aankaarten kan bijvoorbeeld wel. Izegemnaars die hieraan willen deelnemen moeten op voorhand een verzoekschrift indienen.”

Oppositiepartij StiP wil nog meer inspraak met de oprichting van een adviescommissie rond participatie. “Die kan zich dan bezighouden met alle participatieprojecten en zorgen voor de concrete uitwerking ervan”, aldus Kurt Grymonprez. Dat voorstel werd niet aangenomen. Op vraag van Groen zullen verslagen van gemeenteraadszittingen en andere belangrijke besluiten voortaan ook via de sociale media van de gemeente verspreid worden.

Kritiek

Vlaams Belang ziet geen meerwaarde in het spreekrecht voor de burger. “Het is de taak van een gemeenteraadslid om de verzuchtingen van burgers naar de graad mee te brengen. Doet die dat niet, dan zijn ze in fout. Groen wantrouwt in dit geval dus zijn eigen verkozenen”, aldus Giel Seynaeve.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.