Hervorming Prizma-scholengroep op tafel

Ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen in consultatievergaderingen uit zes scenario’s kiezen

Coördinerend Prizma-directeur Geert Timperman en voorzitter van de Raad van Bestuur Jean-Paul Valleys van de Prizma-scholengroep.
Valentijn Dumoulein Coördinerend Prizma-directeur Geert Timperman en voorzitter van de Raad van Bestuur Jean-Paul Valleys van de Prizma-scholengroep.
Hoe moet de organisatie van het onderwijs binnen de Prizma-scholengroep er in de toekomst uit zien? Over dat vraagstuk buigen zich de komende twee weken 250 leerkrachten, leerlingen en ouders in speciale consultatievergaderingen. Er liggen zes scenario’s op tafel. Op het eind van dit schooljaar valt de beslissing.

Scholengroep Prizma bestaat uit negen basisscholen en zes secundaire scholen in Izegem, Lendelede en Ingelmunster. Naar aanleiding van de modernisering van het secundair onderwijs start de school nu een consultatieronde op rond de evolutie van de organisatie van hun onderwijs. In Tielt en Roeselare lokten dergelijke hervormingsplannen reeds protest uit. Door de consultatierondes in het leven te roepen hoopt de Prizma-scholengroep dat het in Izegem wel een breed draagvlak kan creëren.

“Concreet liggen er zes scenario’s op tafel”, legt coördinerend Prizma-directeur Geert Timperman uit. “Deze zijn niet te nemen of te laten. Het zijn wel mogelijke bouwstenen die we eventueel geheel of gedeeltelijk gebruiken en die het overdenken waard zijn. Dat is niet evident, want we moeten in oude termen denken over een nieuwe toekomstige situatie. Het gaat om een eerste stap in een stappenplan dat tegen het einde van het schooljaar naar een princiepsbeslissing moet leiden. De hervorming is immers dit schooljaar al in het eerste jaar secundair gestart en is dus vanaf 1 september 2021 van toepassing voor het derde jaar. De verdere praktische uitwerking zal afhangen van de gekozen opties en de impact op medewerkers, infrastructuur en financiën.”

Scenario 1: enkel naam verandert

In het eerste scenario gaat het enkel om een aanpassing van de benaming van het bestaande aanbod en de studiegebieden aan de nieuwe regelgeving. “Mét behoud van de bestaande vestigingen,” aldus de directeur. “Dit is het minst ingrijpende plan.”

Scenario 2: HW en Handel verhuizen

Scenario twee houdt in dat het studiegebied Humane Wetenschappen verhuist van de Campus College in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan naar de Campus Instituut de Pélichy (IdP) in de Dirk Martenslaan. Het vak Handel zou dan de omgekeerde richting maken van Campus IdP naar het College.

Scenario 3: hele aanbod naar Vandenbogaerdelaan

De derde optie is een transfer van het volledige huidige aanbod van de tweede en derde graad van de Campus IdP in Dirk Martenslaan naar de Campus College. De Middenschool blijft daarbij wel op dezelfde locatie in de Kasteelstraat.

Scenario 4: hele aanbod naar Dirk Martenslaan en Kasteelstraat

De vierde mogelijkheid is een transfer van het volledige huidige aanbod van de Campus College in de Vandenbogaerdelaan naar de Campus IdP in de Dirk Martenslaan en Kasteelstraat. De Middenschool verhuist daarbij van de Kasteelstraat naar de Vandenbogaerdelaan.

Scenario 5: twee campussen

Scenario 5 omvat één bovenbouwstructuur met twee campussen. Eén voor algemene vakken op de Campus Dirk Martenslaan en Kasteelstraat en één voor technische en praktische vakken op de campus Italianenlaan (waar nu het VTI zit – nvdr.).

Scenario 6: hervorming met onder meer tienerschool

Zesde optie is een nieuwe samenwerking op dezelfde vestigingsplaats. Daarbij worden de zes lagere leerjaren en zes secundaire leerjaren vervangen door vier jaar lagere school, vier jaar tienerschool en 4 jaar bovenbouwschool.

Coördinerend Prizma-directeur Geert Timperman en voorzitter van de Raad van Bestuur Jean-Paul Valleys van de Prizma-scholengroep.
Valentijn Dumoulein Coördinerend Prizma-directeur Geert Timperman en voorzitter van de Raad van Bestuur Jean-Paul Valleys van de Prizma-scholengroep.

De scholengroep laat ook een zevende scenario open, al is dat blanco. “Dit dient voor alles waar wij niet aan dachten, maar waar betrokkenen mee afkomen”, aldus Geert Timperman. “In de consultatievergadering zijn er telkens vijf rondes van twintig minuten met op elke tafel één scenario. Daar kan iedereen bedenkingen of suggesties noteren. Op het eind halen we de belangrijkste pro’s en contra’s er uit. Elke deelnemer krijgt vijf stickers en plakt die op de scenario’s die hem of haar het beste lijken. Let wel, het gaat niet om een referendum. Het is een manier om te weten te komen hoe de ouders, leerlingen en leerkrachten over de scenario’s denken, maar er spelen uiteraard nog andere elementen mee. Wel kunnen we zo merken welk scenario het meest leeft en als dat een sterk signaal is gaan we dat uiteraard niet negeren. Zelf hebben we geen voorkeur, vandaar deze consultatieronde.”

“Kwestie van werkbaarheid”

De Prizma-scholengroep bestaat uit 5.000 leerlingen en 500 personeelsleden. Dat er van die groep ‘maar’ 250 mensen aan bod komen in consultatierondes – die ondertussen zo goed als vol zitten – is een bewuste keuze. “Het was een kwestie van werkbaarheid”, aldus voorzitter Jean-Paul Vallaeys. “Ga je naar grotere groepen, dan wordt het onoverzichtelijker. De timing voor een eventuele uitvoering ligt nog niet vast. Alles hangt af van het gekozen scenario, de impact op de medewerkers, infrastructuur en financiën.”

Morgenavond is er een consultatievergadering in de Heilige Familieschool op de Bosmolens,  donderdag in Middenschool Ingelmunster, op 20 januari in Mandeldaele in Emelgem en op donderdag 23 januari in Campus College in Izegem.