Eerste burgers krijgen spreekrecht op gemeenteraad: duo pleit voor verkeersveiliger Kachtem, stad nuanceert cijfers

Romy Werbrouck en Ellen Wyns van het burgerplatform Voor een Verkeersveilig Kachtem kregen als eerste spreekrecht op de gemeenteraad van Izegem.
Valentijn Dumoulein Romy Werbrouck en Ellen Wyns van het burgerplatform Voor een Verkeersveilig Kachtem kregen als eerste spreekrecht op de gemeenteraad van Izegem.
Primeur op de gemeenteraad dinsdagavond: voor het eerst sinds de maatregel in voege trad hebben enkele burgers op de gemeenteraad spreekrecht gekregen. De eer ging naar Romy Werbrouck en Ellen Wyns van het burgerplatform Voor een Verkeersveilig Kachtem, al laat hun passage wel een zure smaak na. De stad vindt het gros van hun voorstellen niet haalbaar en weerlegt de cijfers over te snel rijgedrag.

Het spreekrecht hield in dat ze net voor de start van de gemeenteraad vijf minuten mochten spreken voor alle raadsleden. De dames schermen met straffe cijfers. “Sinds januari 2018 zijn er 24 ongevallen gebeurd, waaronder liefst 8 in de laatste weken”, zeggen ze. “Van omgereden paaltjes en aangereden fietsers tot wagens die over de kop gaan en motorrijders die ten val worden gebracht. Vaak ook met vluchtmisdrijf of onder invloed van alcohol, maar quasi altijd aan een overdreven snelheid. (De stad heeft het over vijf geregistreerde ongevallen in vier jaar tijd – nvdr.) Het sluipverkeer neemt sinds een aantal jaren toe, deels door wegenwerken, maar ook sinds de kilometerheffing. 

De buurt hield in juli een straatontbijt en plaatste toen borden tegen het sluipverkeer in de Mezegemstraat.
Valentijn Dumoulein De buurt hield in juli een straatontbijt en plaatste toen borden tegen het sluipverkeer in de Mezegemstraat.

Circulatieplan

“Controles zijn er nooit. Alhoewel we op nog geen kilometer van de school wonen kunnen onze kinderen daar niet veilig naar toe. Omdat we geen aangepaste fietsinfrastructuur hebben en omdat er veel te snel gereden wordt. Eerder gemaakte beloftes om structurele maatregelen te nemen werden niet ingevuld. In samenspraak met meerdere burgers hebben we een circulatieplan opgemaakt, gecombineerd met maatregelen zoals wegversmallingen, drempels en een veilige fietsinfrastructuur. Wij horen dat de stad werkt aan een actieplan rond grote wegenwerken We vragen beide plannen samen te leggen, met het oog op een verkeersveiliger Kachtem.”

In de Mezegemstraat zijn er geregeld ongevallen, zoals hier in 2017.
Foto VHS In de Mezegemstraat zijn er geregeld ongevallen, zoals hier in 2017.

Landelijke weg

Mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA)nuanceert. “Na een proefopstelling zijn er in de straten in kwestie bloembakken blijven staan. Er is toen ook beslist een plateau ter hoogte van de Hogestraat te installeren en een verkeersdruppel op het kruispunt met de Binnenstraat te plaatsen. Sommige voorstellen blijken volgens onze deskundige niet haalbaar of ronduit gevaarlijk. Het burgerplatform stelt fietssuggestiestroken voor, maar de Mezegemstraat is een landelijke weg en daar mogen we die niet aanbrengen. Er is een veilig alternatief voor de fietser en dat is een fietsroute die via het Rhodesgoed loopt. Rijbaankussens zijn technisch onmogelijk en brengen we enkel aan in zones zonder bewoning, om overlast te vermijden.” 

Romy Werbrouck en Ellen Wyns van het burgerplatform Voor een Verkeersveilig Kachtem kregen als eerste spreekrecht op de gemeenteraad van Izegem.
Valentijn Dumoulein Romy Werbrouck en Ellen Wyns van het burgerplatform Voor een Verkeersveilig Kachtem kregen als eerste spreekrecht op de gemeenteraad van Izegem.

Aantal overtredingen gehalveerd

Toch ziet de stad ook een positief punt. “Het beter aanduiden van de voorrangsweg lijkt ons wel een goed voorstel en we zullen de bestaande markering dan ook vergroten.” De stad haalt ook metingen van de politie aan. Die wijzen er op dat het aantal beboetbare overtredingen meer dan gehalveerd is. “Amper 2,3 procent van de 1.130 wagens is beboet”, bevestigt de schepen. “Dit bevestigt ons vermoeden dat het vooral een aanvoelen van een te hoge snelheid is. We merken inderdaad wel dat het aantal voertuigen in een aantal jaar verdubbeld is, maar dat is niet alleen in Kachtem het geval.”

“Het sterk gegroeid aantal wagens op het traject zal na de herinrichting van het op- en afrittencomplex Noordkaai-E403 zeker dalen. Met een zwaar vervoersplan willen we het aantal vrachtwagens in de landelijke straten achteruit dringen. We zetten ook vanzelfsprekend verder in op flitscontroles. De komende jaren wordt bovendien de Hogestraat helemaal heringericht, met maximale aandacht voor de veiligheid van de fietsers. Op die manier maken we de weg van thuis naar de school in Kachtem en omgekeerd zo veilig mogelijk”, besluit schepen Caroline Maertens.

Teleurgesteld

Het burgerplatform is teleurgesteld in de houding van de stad. “Onze enige vraag was: wanneer kunnen we samen zitten om Kachtem verkeersveiliger te maken? Opnieuw hebben we geen antwoord gekregen”, verzuchten Ellen en Romy. “Wat is het nut van spreekrecht als er niet geluisterd wordt? Sommige beweringen trekken we ook in twijfel en dus vragen we meer uitleg. Wij blijven sowieso verder strijden.”

“Wat is het nut van spreekrecht als er niet geluisterd wordt? Onze uitgestoken hand werd opnieuw weggeslagen.

Ellen Wyns

Oppositiepartij Groen sluit zich bij de buurtbewoners aan. “De houding van de stad vinden we bedroevend. Met cijfers en vaststellingen wordt aangetoond dat er geen probleem zou zijn.. De talrijke opkomst van burgers toont aan dat er weldegelijk een gevoel van verkeersonveiligheid heerst in Kachtem. Wij hadden net verwacht dat de stad zou kijken hoe er een duurzame oplossing zou kunnen komen. Helaas. De uitgestoken hand wordt niet enkel genegeerd, maar krachtig weggeslagen.” STIP wil het spreekrecht dan weer laten verfijnen. “Anders verzandt iedere gemeenteraad alleen maar in een discussie met bepaalde groepen”, aldus Jan Dierickx-Visschers.

Romy Werbrouck en Ellen Wyns van het burgerplatform Voor een Verkeersveilig Kachtem kregen als eerste spreekrecht op de gemeenteraad van Izegem.
Valentijn Dumoulein Romy Werbrouck en Ellen Wyns van het burgerplatform Voor een Verkeersveilig Kachtem kregen als eerste spreekrecht op de gemeenteraad van Izegem.Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.