Cursisten Nederlandse taal in stijgende lijn

Het aantal cursussen Nederlands als tweede taal is in Izegem de laatste jaren sterk gestegen. Op dit moment zijn er 231 mensen die een cursus Nederlands volgen. In 2010 waren dat er 81 en vorig jaar slechts 41. "Die verhoging van het aantal cursisten heeft enkele verschillende redenen", aldus integratieschepen Lothar Feys (N-VA). "In de eerste plaats merken we een sterke toename sinds de asielcrisis in 2015. Er zijn gewoon meer mensen die naar hier zijn gekomen en zich het Nederlands nog eigen moeten maken. Er is ook een vlottere doorverwijzing van de Dienst Integratie en door het Agentschap Integratie en Inburgering. Daarnaast werd een buddyproject opgestart en sinds het centrum voor volwassenenonderwijs CVO 3 Hofsteden actief is op het Izegemse grondgebied, in opvolging van het PCVO, is er een nog betere en intensere samenwerking met de stad." Om op de grotere vraag in te spelen, slaan de stad en het CVO ook de handen in elkaar. CVO 3 Hofsteden zal vanaf september overdag gebruik maken van leslokalen van de Kunstacademie Art'Iz. "Dankzij deze maatregel kunnen we de cursisten in eigen stad een opleiding aanbieden, brengen we hen ook onrechtstreeks in contact met het Kunstonderwijs en zorgen we voor een efficiënt gebruik van de bestaande accommodatie, want overdag zijn de leslokalen van Art'Iz vrij", verduidelijkt onderwijsschepen Kurt Himpe. (VDI)