Archief Verbindingsspoor der Vaartkaai naar stadsarchief

Het archief van het Verbindingsspoor der Vaartkaai komt in handen van de stad terecht. Het gaat om documenten van een samenwerkende vennootschap die in 1922 werd opgericht en die een spoorverbinding van het toenmalige goederenstation tot aan de industrieterreinen en de handelskaai van het kanaal beheerde. "Deze spoorverbinding was zeer belangrijk voor de uitbouw van het historische industrieterrein langs het kanaal", vertelt archiefschepen Kurt Himpe (N-VA). "Uit het archief van de vennootschap blijkt dat de kosten voor het onderhoud en de instandhouding van de spoorverbinding zeer hoog waren. De kostprijs van deze investeringen en de zware concurrentie van het vrachtwagenvervoer zorgden ervoor dat het aantal goederentreinen op de spoorlijn sterk daalde. In 2001 was er een laatste spooractiviteit en ook de NMBS zag nog weinig graten in nieuwe investeringen. In 2005 besliste het schepencollege om de machtiging voor het plaatsen van een spoor langs het kanaal Roeselare-Leie op te zeggen." Intussen is de vennootschap ontbonden. "Dat was het moment om de archiefstukken niet verloren te laten gaan en een regeling te treffen zodat de documenten in het stadsarchief een plaatsje zouden vinden." (VDI)