Archief van Verbindingsspoor der Vaartkaai overgedragen aan stadsarchief

Archiefschepen Kurt Himpe, Leen Breyne van de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest kregen de documenten van Carine Hintjens Van Vandemoortele Lipids.
RV Archiefschepen Kurt Himpe, Leen Breyne van de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest kregen de documenten van Carine Hintjens Van Vandemoortele Lipids.
Bijna 100 jaar na de oprichting van de samenwerkende vennootschap ‘Raccordement Industriel du quai du Canal à Iseghem’ zijn de archiefstukken van het ‘Verbindingsspoor der Vaartkaai’ overgedragen aan de stad Izegem. “Het is een meerwaarde voor het stadsarchief, aangezien het gaat om de geschiedenis van een belangrijke economische verkeersader”, zegt archiefschepen Kurt Himpe (N-VA).

“Op 15 februari 1922 werd de samenwerkende vennootschap opgericht om een spoorverbinding tot stand te brengen en uit te baten vanaf het toenmalige Izegemse goederenstation tot aan de industrieterreinen en de handelskaai van het kanaal”, verduidelijkt archiefschepen Himpe. “Deze spoorverbinding was zeer belangrijk voor de uitbouw van het historische industrieterrein langs het kanaal. In de loop van de jaren wijzigden de vennoten, doordat bedrijven zich herlokaliseerden en er nieuwe bedrijven kwamen op het industrieterrein ‘Zuidkaai’. Uit het archief van de vennootschap blijkt dat de kosten voor het onderhoud en de instandhouding van de spoorverbinding zeer hoog waren. Briefwisseling tussen de NMBS en de vennootschap toont ook aan dat de spoorwegmaatschappij vaak vragen stelde over noodzakelijke herstellingen. “

“De kostprijs van deze investeringen en de zware concurrentie van het vrachtwagenvervoer zorgden ervoor dat het aantal goederentreinen dat gebruik maakte van de spoorlijn sterk daalde. In 2001 was er een laatste spooractiviteit en ook de NMBS zag nog weinig graten in nieuwe investeringen. In 2005 besliste het toenmalige schepencollege om de machtiging voor het plaatsen van een spoor langs het kanaal Roeselare-Leie op te zeggen.” Intussen is de spoorverbinding opgebroken en ook de vennootschap is intussen helemaal ontbonden en vereffend.

Een beeld uit het archief van Verbindingsspoor der Vaartkaai.
RV Een beeld uit het archief van Verbindingsspoor der Vaartkaai.

Belangrijke archiefstukken

Volgens archivaris Leen Breyne van de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest gaat het om belangrijke archiefstukken. “De notulen van vergaderingen, statuten, plannen van de spoorverbinding en de onderaansluitingen, overzichten van de aandeelhouders van de vennootschap en andere documenten geven een mooi overzicht van de geschiedenis van deze economische verkeersader. Het archief van de spoorverbinding bevond zich bij vereffenaar Vandemoortele Lipids nv, dat tot de vereffening van de coöperatieve vennootschap de maatschappelijke zetel bleef, maar is nu dus verhuisd naar het Izegemse stadsarchief.”

“Ik ben Vandemoortele Lipids dankbaar voor de goede samenwerking met het Izegemse stadsbestuur en voor het bijhouden van het archief van dit belangrijk onderdeel van de industriële geschiedenis van onze stad”, besluit de archiefschepen.

Een beeld uit het archief van Verbindingsspoor der Vaartkaai.
RV Een beeld uit het archief van Verbindingsspoor der Vaartkaai.