"Sp.a moet interne crisis niet op ons afwenden"

COALITIEPARTNERS N-VA EN SP.A BEKVECHTEN NA ONTSLAG SCHEPEN

Burgemeester Bert Maertens (N-VA).
RV Burgemeester Bert Maertens (N-VA).
De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas in oktober, maar nu al laait de verkiezingskoorts in het stadhuis hoog op. Coalitiepartners N-VA en sp.a bekvechten acht maand na het ontslag van sp.a-schepen Kurt Grymonprez nog steeds over de aanzet en de gevolgen. Enkele recente uitspraken van sp.a-mandatarissen over die crisis zetten nu kwaad bloed bij N-VA. Die plaatst de socialisten voor de keuze: loyaal het bestuursakkoord uitvoeren of voor de oppositie kiezen.

Het ontslag van Kurt Grymonprez blijft binnen politiek Izegem maar nazinderen. Hij stapte vorig jaar verplicht op nadat hij de stadsdiensten gevraagd zou hebben een privéklus uit te voeren. Ondertussen heeft hij beslist met een eigen onafhankelijke beweging naar de kiezer te trekken en blijven de socialisten met een fikse kater en een paar sterkhouders minder achter. Sp.a-voorzitster Maureen Raedt en provinciaal gedeputeerde Myriam Vanlerberghe trapten vorige week nog eens na naar coalitiepartner N-VA omdat burgemeester Bert Maertens (N-VA) de hele kwestie eerst met nationaal sp.a-voorzitter John Crombez en dan met zijn schepenen besprak. Zij beweren dat het ontslag al op voorhand een uitgemaakte zaak was en dat de hele crisis zowel de partij als de coalitie geen goed doen.

OCMW-voorzitter Frank Duhamelt (sp.a).
VDI OCMW-voorzitter Frank Duhamelt (sp.a).

Gewond dier

Het N-VA-bestuur kan de kritiek van sp.a niet smaken en slaat hard terug. " Het klopt wel dat ik John Crombez, met wie ik bevriend ben, op de hoogte heb gesteld, maar het was hij die het eerst over een ontslag sprak. Maar dat verandert volgens ons niets aan de kern van de zaak. Sp.a is duidelijk een gewond dier dat wild om zich heen slaat", foetert burgemeester Maertens. "We pikken het niet dat hun interne crisis op die manier op de bestuurscoalitie met N-VA afgewend wordt."

Werk op de plank

"We vragen hen dan ook een duidelijke keuze te maken: voeren we samen loyaal en consequent het meerjarenbeleidsplan uit zoals afgesproken? Of kiest sp.a voor oppositie? Als het van ons afhangt werken we enthousiast verder. Het komende jaar ligt er voldoende werk op de plank, van de heraanleg van de Marktstraat tot de afwerking van het Masterplan Sport en de vergroening van de Melkmarkt. We gaan ons dan ook niet verlagen tot partijpolitieke spelletjes die neigen naar vroegtijdige oppositiedrang."

Kaarten schudden

Volgens Frank Duhamel (sp.a), die als OCMW-voorzitter zelf in de meerderheid zetelt, loopt het allemaal zo'n vaart niet.


"Er moesten een paar zaken geventileerd worden, maar wat ons betreft zitten we deze rit loyaal uit. Ik zeg op dit moment ook geen neen tegen een vervolg van deze coalitie na 2018 al is het uiteraard aan de kiezer om de kaarten te schudden. We nemen ons wel het recht voor om bij bepaalde kwesties een ander standpunt dan N-VA in te nemen. Zo stemden sommige partijleden eerder al tegen bij de invoering van de vreemdelingentaks en bij de ontbinding van het comité Externe Relaties, maar dat waren telkens zaken die niet in het beleidsplan opgenomen waren. Dat zullen we wel blijven honoreren. Ik ben het er wel niet mee eens dat we onze crisis op N-VA projecteren. Niemand is daar gebaat bij. Het is hoog tijd om deze zaak achter ons te laten. Vanavond (gisterenavond - nvdr.) gaan we dit dan ook formeel uitklaren op het schepencollege."