"Open brief was geen kritiek, maar een vraag"

De open brief die de nieuwe politieke beweging STIP naar de stad heeft gestuurd, blijft nazinderen. Daarin vragen ze de kostprijs van verschillende projecten die gepland staan voor volgende legislatuur en willen ze weten of de stad bereid is sommige dossiers uit te stellen ten voordele van dringender investeringen. Burgemeester Maertens reageerde dat de vraag gewoon via schepen Nadia Staes aan het college gesteld kon worden. Zij zetelt nu nog als onafhankelijke, maar staat op de STIP-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. "Nadia houdt beide echter strikt gescheiden", vertelt STIP-voorzitter Dominique Stove. "Ze beloofde haar mandaat als schepen uit te doen en haar functie bij STIP staat daar los van. Vandaar dat ze die vraag officieel niet kan stellen. We hadden echter ook een duidelijk antwoord verwacht. De brief is geen kritiek, maar net een poging om meer openheid en inspraak te verkrijgen in belangrijke dossiers. Op dat vlak blijven we dus op onze honger zitten."


Burgemeester Bert Maertens is duidelijk. "Het is aan de ploeg die na de verkiezingen aan zet is om te kiezen welke projecten ze al dan niet wil aanpakken, dus het is voorbarig daar nu al bedragen op te plakken." (VDI)