"Ik ben onschuldig, maar mijn naam is besmeurd"

VOORZITTER TENNISCLUB NEEMT ONTSLAG OMWILLE VAN DRUGSZAAK

Bij de heraanleg en uitbreiding van de parking aan tennisclub Isis werden ook enkele bouwinbreuken gemaakt, wat nu een probleem vormt voor de nieuwe voorzitter.
Foto Hans Verbeke Bij de heraanleg en uitbreiding van de parking aan tennisclub Isis werden ook enkele bouwinbreuken gemaakt, wat nu een probleem vormt voor de nieuwe voorzitter.
Herbert Herreman (46) is niet langer voorzitter van de Izegemse tennisclub Isis. Hij neemt ontslag omdat hij zich moet verantwoorden voor zijn vermeend aandeel in een drugdossier. "Ik ben onschuldig maar heb inmiddels de perceptie tegen", zegt Herreman. "Dat laat mij niet langer toe te functioneren als voorzitter. In het belang van de club geef ik dan ook de fakkel door." Penningmeester Karel Dewickere (53) neemt over.

Begin deze week zat Herreman met zeven anderen op het beklaagdenbankje van de Gentse rechtbank. Daar werd een drugdossier ingeleid dat tot de verbeelding spreekt. Naast Herreman moet ook zijn jeugdvriend Kris G. (51) uit Izegem zich verantwoorden. Die laatste zou zijn afgeperst voor een bedrag van 200.000 euro om een drugsdeal te financieren. Omdat hij het geld niet had, polste hij bij Herreman die hij een lucratieve vastgoeddeal voorspiegelde.

Vrijspraak

Uiteindelijk zou in de plaats van de drugs een partij Ytongstenen zijn geleverd, in een sporttas. "Ik heb een vriend een plezier willen doen, zonder eigenlijk exact te weten waarvoor het geld moest dienen", zegt Herreman. Ook zijn advocaat, Hans Rieder, is formeel. "Mijn cliënt is onschuldig. Hij heeft nooit geweten wat zijn jeugdvriend van plan was en er valt hem strafrechtelijk niets te verwijten. Daarom gaan we ook voluit en met vertrouwen voor de vrijspraak."

Onhoudbaar

Nu de zaak in de media is gekomen, beseft Herreman echter dat zijn positie als voorzitter van tennisclub Isis onhoudbaar is. "Hoewel ik onschuldig ben, is mijn naam beklad. Dat maakt mijn functioneren als voorzitter onmogelijk. Dinsdagavond heb ik de raad van bestuur samengeroepen en hen uitgelegd waarom ik ontslag neem. In dezelfde vergadering is beslist dat Karel Dewickere het roer overneemt."

Bouwinbreuken

Herreman bevestigde zijn ontslag gisteravond nog eens aan de telefoon, nadat zijn advocaat had betwist dat de Izegemnaar de handdoek zou gooien. Ook Karel Dewickere bevestigt zijn nieuwe functie. "Het komt onverwacht maar ik ga als voorzitter samen met de andere bestuursleden de uitdaging aan om de club verder uit te bouwen. De jongste twee jaar zijn we fors gegroeid in ledenaantal. Daar komt heel wat bij kijken." Naast de lopende zaken krijgt de nieuwe voorzitter zonder twijfel ook het dossier van de bouwinbreuken geserveerd, waar recent een proces-verbaal voor werd opgemaakt. Isis beschikt nu over een fraaie parking waarvan de realisatie echter niet beantwoordt aan wat in de bouwvergunning stond aangegeven. Zo is de inrit veel breder dan toegestaan, is de parking verhard en werden de verplichte groenzones op de parking niet aangelegd. Ook het feit dat er op terrein 5 verlichting werd geplaatst zonder vergunning, krijgt allicht een staartje.