Trage wegen mogen landbouwers niet benadelen

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN INGELMUNSTER

Een van de trage wegen die deze legislatuur werd gerealiseerd.
VDI Een van de trage wegen die deze legislatuur werd gerealiseerd.
Er zijn al langer plannen om meer trage wegen weer in ere te herstellen. Dat stuit echter op protest bij landbouwers, die percelen gehalveerd zien.

"Er zijn nog nooit zoveel trage wegen bijgekomen als de voorbije legislatuur. Ook in de toekomst willen we hier verder op inzetten", zegt Kurt Windels (De Brug/N-VA/Open Vld). "Trage wegen voor zowel functioneel (school, werk,...) als recreatief gebruik. Om het gebruik in de winter op te trekken, moeten we nieuwe verlichtingsmethodes inzetten, zoals zonnepanelen met bewegingsdetectie, als de kostprijs het toelaat. De gemeente moet iedere kans aangrijpen. Wandel op Mandel en de toekomstige doorsteek op de brouwerijsite zijn mooie voorbeelden." Enigo Vandendriessche (sp.a+): "De ideale oplossing is om samen met de landbouwers te bekijken welke wegen we kunnen openstellen. Wij zijn bereid tracés aan te passen, zodat ze niet door, maar langs een perceel lopen."


Sabine Lampaert (CD&V): "Bij ons leeft het gevoel dat de Ingelmunsternaren behoefte hebben aan verzorgde en veilige fiets- en wandelpaden. We willen voorrang geven aan trage wegen die hierin een rol kunnen spelen. Trage wegen die er zijn, moeten ook goed onderhouden worden."


Chris Beyaert (VV&C): "Trage wegen zijn noodzakelijk, maar dat wil niet zeggen dat we percelen mogen halveren. Er zijn altijd creatieve oplossingen mogelijk." (VDI)