Senioren langer thuis houden

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN INGELMUNSTER

Het Maria Rustoord kan de groeiende vergrijzing niet blijven opvangen.
VDI Het Maria Rustoord kan de groeiende vergrijzing niet blijven opvangen.
De bevolking wordt steeds ouder. De vergrijzing zal alleen maar stijgen. Waar noden zijn, dringen oplossingen zich op. Niet alleen op vlak van infrastructuur, maar ook op zorgvlak.

CD&V trekt de kaart van langer thuis wonen. "Levenslang wonen, verschillende generaties die samen wonen en kangoeroewoningen zijn een paar voorbeelden van mogelijkheden om verschillende generaties met elkaar te verbinden. Dat betekent dus langer thuis wonen in je eigen veilige buurt", zegt Sabine Lampaert. "Het zal belangrijk zijn om bij het bouwen en verbouwen van woningen rekening te houden met eventuele aanpassingen die nodig zijn voor mensen met zorg, zoals aangepaste deuropeningen, aangepaste badkamers, slaapkamer op de gelijkvloerse verdieping."


Kurt Windels (De Brug/N-VA/Open Vls) sluit zich daar deels bij aan. "In de eerste plaats willen we de mensen zo lang mogelijk thuis bedienen, met alle mogelijke diensten, zoals warme maaltijden, poetshulp, thuiszorg,... Daarnaast pleiten we voor een zorgcampus in de Ermitage in de Weststraat. Verschillende vormen van wonen en zorg samen op één site."


Ook Chris Beyaert (VV&C) ziet mogelijkheden aan de Ermitage. "We moeten kijken of we die kunnen uitbreiden", meent hij. "De wachtlijsten zijn nu te lang. Ouderen van 90 jaar maken geen kans, tenzij ze zich op heel jonge leeftijd inschrijven."


"In een volgende legislatuur willen we extra woningen bouwen op een stuk OCMW grond achter de ouderenwoningen in de Nieuwstraat en Doelstraat", vult Enigo Vandendriessche (sp.a+) aan. (VDI)