Schepenen kennen hun bevoegdheden

Schepenen Trui Lambrecht, Jan Rosseel en Katrien Vandecasteele met burgemeester Kurt Windels en schepenen Nadine Verheye en Martine Verhamme.
Foto VDI Schepenen Trui Lambrecht, Jan Rosseel en Katrien Vandecasteele met burgemeester Kurt Windels en schepenen Nadine Verheye en Martine Verhamme.

Op het einde van de gemeenteraad deelde burgemeester Kurt Windels de bevoegdheden van zijn nieuw schepencollege mee. Eerste schepen Martine Verhamme buigt zich nog altijd over kunstonderwijs, kinderopvang en buurtwerking, maar krijgt er ook de bevoegdheden Dorpskernvernieuwing en Erediensten bij. Haar vroegere bevoegdheden Verkeer en Mobiliteit gaan dit keer naar nieuwkomer Trui Lambrecht, net als onder andere Jeugd, Evenementen, Toerisme en Ontwikkelingssamenwerking. Tweede schepen Nadine Verheye waakt nog steeds over Seniorenbeleid en Ouderenzorg, maar krijgt er Cultuur, bib en erfgoed, Financiën, Leefmilieu en Groenbeleid bij. Vierde schepen Jan Rosseel is voortaan verantwoordelijk voor Sport, Openbare werken, Technische dienst, Nutsvoorzieningen, Patrimonium, Informatica en volksgezondheid. Vijfde schepen Katrien Vandecasteele wordt voorzitter van het Bijzonder comité en speciale zaken, maar houdt zich ook bezig met sociale zaken, toegankelijkheid, lokale econmie en landbouw. Burgemeester Windels tot slot, neemt ruimtelijke ordening over van Rob Kindt, die niet meer opkwam. Hij is verder verantwoordelijk voor personeen, politie, brandweer, communicatie en begroting. (VDI)