Kippenbedrijf riskeert hoge boetes en sluiting: "rottende kadavers, lawaaioverlast, stank"

Kippenslachterij Almanaar - het vroegere familiebedrijf Carron - en haar bestuurders staan terecht voor inbreuken op de dierenwetgeving en op de milieuvergunning. Het bedrijf slachtte jaren aan een stuk tot vijf keer meer dieren dan toegelaten. De omwonenden zijn de situatie beu, al staat slechts één echtpaar op de barricaden.

"Wij zijn niet tegen de slachterij, maar vragen dat er niet meer kippen zouden geslacht worden dan is bepaald in de milieuvergunning (4.000 per dag, red.)", zegt een koppel dat rechttegenover de slachterij in de Bollewerpstraat woont. "Het bedrijf houdt zich aan dat aantal sinds de milieu-inspectie in februari 2016 extra maatregelen oplegde. Er is nu nog overlast, maar daar kunnen we mee leven. Voordien was het de hel. Rottende kadavers die buiten lagen, lawaaioverlast, een indringende geur, noem maar op. Je raam openzetten of een BBQ in de tuin was onmogelijk. De zaakvoerders trokken zich van de vergunning niks aan. Puur uit geldgewin dreven ze de capaciteit op." Het echtpaar vraagt 20.000 euro schadevergoeding als compensatie voor de jarenlange overlast.

Verdeeld schepencollege

Het openbaar ministerie eist strenge boetes voor de vennootschap en haar bestuurders en vraagt de sluiting zolang er geen duidelijkheid is over de vergunning. Er loopt een regularisatieprocedure, maar tegelijkertijd heeft het bedrijf aan het schepencollege gevraagd om de slachtcapaciteit uit te breiden van 4.000 naar 22.800 kippen per dag. Eerder deze maand besliste een verdeeld schepencollege om geen advies uit te brengen over de aanvraag. In de praktijk komt dat neer op een positief advies. "Dat zou een kaakslag zijn. Wij worden immers gesteund door tal van buurtbewoners die zelf niet in een procedureslag durven te stappen", zegt het koppel. Vonnis op 15 januari. (VHS)