Kinderopvang tijdens paasvakantie gecentraliseerd in Villa Max

Kinderopvang Villa Max in Ingelmunster.
Ingelmunster Kinderopvang Villa Max in Ingelmunster.
Ook tijdens de vakantie vraagt de overheid om kinderen maximaal thuis op te vangen. Voor specifieke groepen is wel opvang nodig. In Ingelmunster is er voor deze kinderen tijdens de paasvakantie geen opvang in de scholen, maar wel in kinderopvang Villa Max.

Op basis van de richtlijnen van de overheid werkte het bestuur in overleg met alle scholen en de lokale kinderopvang een nieuwe regeling uit voor de vakantieopvang. Tijdens de paasvakantie is de opvang in Villa Max gericht op kleuters en lagere schoolkinderen van ouders uit drie specifieke groepen:

• Kinderen van wie de ouders een job in een cruciale sector uitoefenen

• Kinderen in een kwetsbare thuissituatie

• Kinderen uit specifieke onderwijsvormen

De reguliere opvang in Villa Max tijdens de paasvakantie valt weg. Ouders die hun kinderen al inschreven krijgen een bericht dat deze reservering wordt geannuleerd. Ook voor leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs waarvan de ouders tot één van de specifieke groepen behoren, is tijdens de vakantie opvang voorzien. De jeugd- en sportdienst coördineren deze opvang. Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, voorziet Villa Max de nodige maatregelen. Zo zullen niet alle kinderen op één locatie samen spelen en wordt ook toegezien op het naleven van de hygiënische richtlijnen. Er zijn geen warme maaltijden voorzien, iedereen brengt zelf een lunchpakket mee.

Praktische info en inschrijven

Villa Max voorziet tijdens de paasvakantie opvang tussen 6.45 en 18.30 uur. Kostprijs: 7 euro voor een halve dag (6.45 -13 uur. of 12.30-18.30 uur.), 14 euro voor een volledige dag. De opvang voor jongeren vindt plaats tussen 8.30 uur en 17 uur. Kostprijs: 7 euro voor een halve dag (8.30-13 uur of 12.30-17 uur.), 14 euro voor een volledige dag.

Wie behoort tot één van de specifieke doelgroepen en gebruik wil maken van de opvang in Villa Max of de opvang van de jeugd- en sportdienst kan zijn kind(eren) voor 2 april, 17 uur inschrijven via villamax@ingelmunster.be of tel. 0472/82.11.15 of jeugd@ingelmunster.be of 051/31.58.88.

Let op, je kan enkel inschrijven via deze mailadressen en dus niet via het loket vrije tijd op ingelmunster.be. Ouders die hun kind naar de opvang brengen omwille van hun jobs moeten dit bij hun inschrijving aantonen met een bewijs van hun werkgevers.