Grootschalige kap in kasteelpark toch milieu-inbreuk

De gekapte bomen in het kasteelpark.
Foto VDI De gekapte bomen in het kasteelpark.
De grootschalige kapwerken in het kasteelpark van Ingelmunster blijken dan toch een milieu-inbreuk. Dat concludeert het Agentschap Natuur en Bos na een grondig onderzoek. "We gaan nu onderzoeken hoeveel bomen we opnieuw moeten aanplanten", zegt kasteelheer Marc Van Honsebrouck.

Volgens een beheerplan voor het beschermd landschap in het park mochten er op bepaalde plaatsen kleine kappingen gebeuren. "Een uitzondering hierop is ontbossing", stipt Marie-Laure Vanwanseele van ANB aan. "Hiervoor is een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing met een boscompensatie nodig. Wegens achterstallig beheer in het park waren in het beheerplan heel wat kappingen voorzien in 2015. Die timing werd niet gehaald en in 2016 werd nogmaals gewezen op de noodzaak van een boscompensatiedossier en vergunning."


Begin dit jaar liet de gemeente aan de eigenaar weten dat de Vlaamse Milieumaatschappij een aantal bomen langs de Mandel zou kappen, omdat ze dreigden om te vallen.


"Daarop besliste de eigenaar om met enkele kleine kappingen te starten", gaat Vanwanseele verder. "Tijdens een controle door de Natuurinspectie stelden we vast dat de vellingen niet conform het beheerplan waren. Op basis daarvan is er een aanmaning opgemaakt. De eigenaar moet zich nu in orde stellen en kijken voor de heraanplanting. Indien hij dat niet regelt, wordt het een proces-verbaal voor ontbossing, wat een milieumisdrijf is." De gemeente verwittigde begin deze maand als eerste ANB en de politie om de zaak te inspecteren. "Dit is veel meer dan het verwijderen van een paar bomen", reageert burgemeester Kurt Windels (De Brug). "Het kasteelpark heeft echt wel een andere gedaante gekregen. Het kasteelpark is, ondanks dat het privédomein is, een collectieve bezorgdheid."


Kasteelheer Marc Van Honsebrouck bevestigt dat hij zich met alle papieren in orde wil maken. "Maar ik had enkel tot doel het park veiliger te maken", vertelt hij. "Ik wilde niet dat er iemand plots onder een boom terecht zou komen. We gaan nu onderzoeken hoeveel bomen we opnieuw gaan moeten aanplanten." (VDI)