Gemeente investeert in kinderopvang en volkstuintjes

De gemeente maakt binnenkort geld vrij om de pastorie aan het station te slopen. Ze voorziet 47.000 euro en nadien komt er een groenzone. Achter de oude pastorie in de Weststraat komen er volkstuintjes. Een aanzienlijk deel wordt gesubsidieerd. Bij het einde van de werken aan de gerenoveerde Gravenkapel klot de gemeente af op ongeveer honderdduizend euro uitgaven minder. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de bouw van de nieuwe school en kinderopvang nu met eigen middelen gebeurt in plaats van met een lening. De totale uitgave is geraamd op 2,2 miljoen euro, waarvan 1 miljoen al in 2016. Daarnaast is ook 900.000 euro voorzien voor de bouw van jeugdlokalen aan het sportcentrum en 210.000 euro voor de aankoop van een leegstaand gebouw in de Bollewerpstraat. Verder wordt een deel van de investeringen voor het bestrijden van wateroverlast vrijgegeven, omdat de dienst waterlopen van de provincie een aantal zaken ten laste neemt. Ten slotte start binnenkort de renovatie van het Schuttershuisje. (VDI)