Denk ook eens aan de fietsers

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN INGELMUNSTER

Het veranderen van rijrichting in de Weststraat leverde niet het gewenste resultaat op.
VDI Het veranderen van rijrichting in de Weststraat leverde niet het gewenste resultaat op.
In een poging het zwaar verkeer uit het centrum te weren, voerde de gemeente in de Weststraat tijdelijk eenrichtingsverkeer in, maar dat werd niets. Een structurele oplossing bleef intussen uit.

CD&V dringt aan op meer en strengere controles op zwaar verkeer en snelheidsovertredingen. "Het zwaar verkeer moet zoveel mogelijk uit het centrum. Voldoende en duidelijke signalisatie zijn daarbij zeer belangrijk", meent Sabine Lampaert (CD&V). "Een intensere controle en het effectief verbaliseren van overtreders werkt zeker."


De Brug/N-VA/Open VLD zegt dat de focus de komende jaren op de afwerking van de centrumbrug en vernieuwing van de stationsbuurt ligt. Huidig burgemeester Kurt Windels: "Grote infrastructuurwerken in het centrum zijn niet voor de eerste jaren. Met de afbraak van de brug is het zwaar verkeer wel al sterk gedaald. We willen dit na de werken zo houden en pleiten om de fiets centraal te zetten. Daarom zijn we blij dat we een afgescheiden fiets- en voetgangersstrook op de nieuwe brug hebben afgedwongen."


Sp.a ziet heil in fietsstraten. "Fietsers hebben dan absolute voorrang, ze mogen de volledige weg innemen en auto's mogen hen niet inhalen", aldus Enigo Vandendriessche. "Het is de manier om een zone 30 echt af te dwingen. Naast meer controles op wegen waar je 50 en 70 mag, moeten we ook snelheidscontroles laten uitvoeren in de zones 30. "


Chris Beyaert (VV&C): "Het kruispunt op de markt is nog steeds gevaarlijk, dat moet veranderen. Een tonnagebeperking voor doorgaand verkeer is een optie." (VDI)