Bouw nieuwe gemeenteschool van start

Met een symbolische eerste steenlegging is gisteren het startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe gemeenteschool. Basisschool De Zon krijgt er zes leslokalen op de plaats waar tot voor kort een verouderde vleugel stond, terwijl buitenschoolse kinderopvang Villa Max er meer plaats zal krijgen voor zijn werking. Het project is met zijn prijskaartje van 2,2 miljoen euro een van de grootste van deze legislatuur.

De Zon is een school voor buitengewoon lager onderwijs en deelt zijn locatie in de Schoolstraat met De Wingerd. Samen vormen ze de gemeenteschool. In 2013 zag het er naar uit dat de school aan het katholiek of gemeenschapsonderwijs verkocht zou worden, maar de gemeente zag af van die plannen. Uiteindelijk koos ze voor besparingen, waaronder het gelijkstellen van de prijzen met die van andere scholen. Toen volgde evenwel de belofte om een financiële reservepot aan te leggen voor wanneer het gebouw van De Zon in onbruik raakte. "De school zat met een verouderde vleugel met mankementen", zegt directeur Dominiek Couvreur. "Daarop hebben we die afgebroken en er een nieuwbouw met zes leslokalen en een refter geplaatst. Ook de judozaal wat verderop gaat tegen de vlakte. We gebruikten die nog als refter en verwarmde speelzaal, maar daar zal op het gelijkvloers van de nieuwbouw plaats voor zijn. Het voordeel is dat we iets meer van het terrein inpalmen waardoor er een grotere buitenspeelruimte ontstaat." De Zon palmt momenteel een lokaal van De Wingerd in en enkele andere lokalen die er al stonden. De directie kan terecht in een vroegere OCMW-woning naast de school. "Die is nu tot schoolhuis omgedoopt", vertelt Dominiek. "We hebben 56 leerlingen en dat betekent dat we nu even met overvolle klassen zitten. Dat probleem verdwijnt als de nieuwbouw af is. De bouw ging in september 2017 af zijn, maar met mogelijk winterverlet wordt dat wellicht januari 2018." Het gebouw krijgt een toegangsweg via de Bollewerpstraat. Daar gaat het huis waar nu nog de jeugddienst is gevestigd tegen de vlakte. De dienst wijkt uit naar een door de gemeente aangekochte woning aan het begin van de straat. De tussenruimte die zo ontstaat zorgt ervoor dat de groene speeltuin zichtbaar wordt vanaf het voorplein en maakt de site ook toegankelijk voor hulpdiensten. Aan het ontwerp van architectenbureau BURO II & Archi+I kost 2,2 miljoen euro, maar de gemeente rechtvaardigt dat hoge bedrag door op diezelfde locatie ook te investeren in de uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang Villa Max. "Die bevindt zich nu in de Stationsstraat en zal na de verhuis zijn capaciteit van 40 naar 100 kinderen optrekken", stipt patrimoniumschepen Rob Kindt aan. "Op die manier vullen we een nood in onze gemeente met zijn vele woonprojecten in. Dit gebouw zorgt voor een win-winsituatie in het gemeentelijke beleid. De Zon en Villa Max krijgen elk een eigen identiteit. De kinderopvang komt op het gelijkvloers, in rechtstreeks contact met de speeltuin en zal gebruikt worden tijdens de vrije schooluren. Het gebouw sluit aan de ene kant aan op de bestaande vleugel van De Wingerd. Vanuit de Bollewerpstraat ligt de voorgevel in lijn met het ontmoetingscentrum, waardoor het een nieuwe blikvanger in de gemeente zal worden."

Een conceptbeeld van hoe het nieuwe gebouw van de gemeenteschool en buitenschoolse kinderopvang eruit zal zien.
Buro II Een conceptbeeld van hoe het nieuwe gebouw van de gemeenteschool en buitenschoolse kinderopvang eruit zal zien.
De kinderen van De Wingerd kunnen voorlopig terecht in het gebouw achter hen. Rechts komt de nieuwbouw.
VDI De kinderen van De Wingerd kunnen voorlopig terecht in het gebouw achter hen. Rechts komt de nieuwbouw.