685.000 euro Vlaamse subsidies voor Hoeve D’Heerlijkhede van Deefakker

De historische herenhoeve Deefakker krijgt een volledige nieuwe functie.
Joke Couvreur De historische herenhoeve Deefakker krijgt een volledige nieuwe functie.
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kent 685.457,29 euro toe voor de restauratie van Hoeve D’Heerlijkhede van Deefakker in Ingelmunster. Op termijn moet er ruimte zijn voor logies, later komen er privéwoningen bij, met ook ruimte voor personen met een zorg.

“Hoeve D’heerlijkhede van Deefakker stamt uit de zestiende eeuw, maar is ook een getuige van de cichorei- en tabaksteelt in de streek. De Duitse bezetter liet er tijdens de Eerste Wereldoorlog sporen achter, op het terrein vinden we restanten van een schuttershuisje en vliegveld. Ik ben dan ook blij dat al deze erfgoedelementen gerestaureerd worden en dat de site een nieuwe toekomst tegemoet gaat als sociaal project”, zegt minister Diependaele.

Conceptbeelden van de nieuwe Heerlijkhede van Deefakker.
Repro Joke Couvreur Conceptbeelden van de nieuwe Heerlijkhede van Deefakker.

Hoeve D’Heerlijkhede van Deefakker is sinds het overlijden van de laatste pachter enkele jaren geleden onbewoond. Het monument wordt herbestemd tot een sociaal project, waarbij het behoud en de herbestemming van de gebouwen met erfgoedwaarde voorop staan. Op de site komen ook nieuwe woningen, lokalen voor leefgroepen en dagbesteding, tijdelijke verblijven en een streekwinkeltje. De restauratie omvat de gevels, daken en interieurs.

De historische herenhoeve Deefakker krijgt een volledige nieuwe functie.
Joke Couvreur De historische herenhoeve Deefakker krijgt een volledige nieuwe functie.

Op de site van deze historische hoeve zijn restanten van een omwalling bewaard. Het boerenhuis, de stallingen, de dwarsschuur met wagenhuis, de paardenstal, de kleine en de grote ast (van tabaks- en cichoreiteelt) en het starthuisje van het vliegveld uit de Eerste Wereldoorlog zijn vrij goed bewaard. Ook de toegangshekken met postamenten, het hondenhok en de laadbrug met kantoortje hebben erfgoedelementen. Ze werden allemaal beschermd als monument in 2002 omwille van de architectuurhistorische en industrieel-archeologische waarde.