Werken Seminariestraat: deksels van de riolering opgetrokken

In de straat worden de rioleringsdeksels omhoog gebracht om te kunnen asfalteren
Stad Ieper In de straat worden de rioleringsdeksels omhoog gebracht om te kunnen asfalteren
In de Seminariestraat in Ieper zijn er werken bezig in het kader van de grote collectorwerken in de stad.

In de straat worden de deksels van de riolering opgetrokken. Dat is nodig om daarna te kunnen asfalteren in de Seminariestraat en de Kiekenmarkt. De werken zullen wat verkeershinder veroorzaken, want het weggedeelte zal tijdelijk worden afgesloten. In de Bruchtstraat wordt de rijrichting tijdelijk omgedraaid: uitrijden via de Rijselstraat.